Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C 20/09/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma ein prif straeon ar fore dydd Llun, 20 Medi.

Llywodraeth y DU i gynnal trafodaethau brys am yr argyfwng prisiau nwy

Fe fydd Kwasi Kwarteng, Gweinidog Busnes Llywodraeth y DU, yn cynnal cynhadledd brys gyda phenaethiaid o’r diwydiant nwy fore dydd Llun i geisio mynd i’r afael â’r argyfwng prisiau sy’n wynebu’r farchnad. Mae prisiau nwy cyfanwerthol wedi codi i'r lefelau uchaf erioed yn ystod yr wythnosau diwethaf yn sgil cyfuniad o ffactorau.

Arestio dyn yn dilyn ‘ymosodiad rhyw difrifol’ yng Nghaerdydd

Mae dyn 19 oed wedi cael ei arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad rhyw "difrifol" ar ferch 16 oed yng Nghaerdydd dros y penwythnos. Fe gafodd y dyn o ardal Pen-y-lan ei arestio nos Sul, ac mae’n parhau yn y ddalfa.

Disgwyl i blaid Putin sicrhau buddugoliaeth yn etholiad Rwsia

Mae disgwyl i blaid arweinydd Rwsia, Vladimir Putin, sicrhau buddugoliaeth bendant yn etholiad seneddol y wlad. Gyda’r pleidleisio bellach wedi dirwyn y i ben, mae canlyniadau rhagarweiniol yn amcangyfrif y bydd Rwsia Unedig yn sicrhau 38.57% o’r bleidlais.

Cymuned Mayhill i rannu eu profiadau mewn adolygiad yn dilyn anhrefn mis Mai

Bydd aelodau o gymuned Waun Wen a Mayhill yn cael cyfle ddydd Llun i ymateb i’r digwyddiadau o anhrefn yn gynharach eleni. Dyma’r tro cyntaf i’r gymuned leol gael cyfle i ddweud eu dweud o flaen panel annibynnol ar y cyd sy’n adolygu’r digwyddiadau ym mis Mai. Dechreuodd y trais ar Ffordd Waun-Wen ar ôl gwylnos i ddyn lleol oedd wedi marw ar nos Iau 20 Mai.

Myfyrwyr milfeddygaeth cyntaf Cymru yn dechrau astudio

Bydd yr ysgol filfeddygol gyntaf yng Nghymru yn agor ei drysau i fyfyrwyr am y tro cyntaf ddydd Llun. Wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd yr Ysgol Gwyddor Filfeddygol yn cynnig gradd Baglor mewn Gwyddor Filfeddygol ac yn cael ei darparu ar y cyd gyda'r Coleg Milfeddygol Brenhinol.

Ymgyrchydd hinsawdd wedi ei hanafu’n ddifrifol mewn damwain paramotor

Mae ymgyrchydd hinsawdd oedd ar daith o amgylch Prydain i godi ymwybyddiaeth am newid hinsawdd wedi ei hanafu’n ddifrifol yn dilyn damwain paramotor, gydag un aelod o’i thîm cynorthwyol wedi ei ladd. Roedd Sacha Dench ar gylchdaith 3,000 milltir o hyd cyn cynhadledd Cop26 y Cenhedloedd Unedig sy’n cael ei chynnal yn yr Alban yn yr hydref.

Y Cymro 22 oed sy’n rhan o dîm hyfforddi rygbi Gwlad Pwyl

Mae Cymro yn rhan o dîm hyfforddi rygbi Gwlad Pwyl – ac yntau ond yn 22 oed. Mae Osian Edwards, o Grymych, Sir Benfro, wedi bod yn Brif Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru gydag Undeb Rygbi Gwlad Pwyl ers mis Gorffennaf eleni.

Dilynwch y datblygiadau diweddaraf drwy gydol y dydd ar wefan ac ap Newyddion S4C.