Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 25/11/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma gipolwg ar rai o brif straeon bore dydd Iau 15 Tachwedd.

'Fel gofalwr chi'n gallu teimlo'n isel ofnadwy ac yn ynysig'

Mae menyw o Gaerfyrddin a fu'n gofalu am ei mam am wyth mlynedd wedi dweud bod angen mwy o sylw ar y "straen meddyliol" sydd ar ofalwyr di-dâl. Mae ymchwil newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru'n dangos bod iechyd meddyliol a chorfforol gofalwyr di-dâl yn "waeth" na gweddill poblogaeth Cymru.

Teyrnged i ddyn gafodd ei drywanu i farwolaeth yng Nghaerdydd

Mae teulu dyn fu farw ar ôl cael ei drywanu i farwolaeth yng Nghaerdydd wedi rhoi teyrnged iddo. Cafodd Jordan Cody-Foster ei ddarganfod wedi ei drywanu ar Stryd Hansen, Tre-biwt ychydig wedi 00:09 dydd Mawrth, 23 Tachwedd. Mae Steven White, 44 oed, a gafodd ei arestio yn ardal Y Sblot, wedi’i gyhuddo o lofruddiaeth ac mae disgwyl iddo ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Iau.

Johnson yn galw am batrolau heddlu Prydain ar arfordir Ffrainc

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi galw am batrolau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar hyd arfordir Ffrainc i atal cychod mudwyr rhag ceisio croesi’r Sianel. Fe wnaeth 27 o fudwyr foddi wrth groesi draw i'r Deyrnas Unedig mewn cwch 'dinghy' o Ffrainc ddydd Mercher yn ôl adroddiadau.

Pryder na fydd gwasanaeth newyddion digidol 'cyflawn' ar gael yn y Gymraeg

Mae un o gyn-weinidogion Llywodraeth Cymru wedi dweud ei fod yn pryderu na fydd gwasanaethau newyddion digidol "cyflawn" ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn sgil y newyddion y gallai Golwg360 golli hanner ei nawdd. Ers 2009, mae Golwg360 wedi derbyn grant blynyddol o £200,000 gan Gyngor Llyfrau Cymru ond mae Newyddion S4C yn deall y bydd yr arian yn cael ei haneru yn y dyfodol.

Yr Urdd yn ymgeisio am ddau deitl record byd ar ei canmlwyddiant

Mae mudiad Urdd Gobaith Cymru yn bwriadu ymgeisio am ddau deitl Guinness World Record i nodi ei canmlwyddiant. Bydd yr Urdd yn dathlu ei benblwydd ar 25 Ionawr 2022. Amcan yr her yw cael y nifer mwyaf o fideos o bobl yn canu Hei Mistar Urdd i’w uwchlwytho i Facebook, ac ar Twitter, rhwng 10.45am ac 11.45am gyda hashnod unigryw, a rennir yn fis Ionawr.

Cymru'n nodi Dydd y Rhuban Gwyn gan ymgyrchu dros ddiogelwch menywod

Wrth i Gymru nodi Dydd y Rhuban Gwyn, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod trais gan ddynion ac anghydraddoldeb rhyw wedi effeithio ar fywydau menywod "ers yn rhy hir o lawer”. Fel rhan o'r diwrnod mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi adroddiad sy'n gwerthuso'i gwaith wrth geisio atal trais yn erbyn menywod, gan gynnwys trais domestig a thrais rhywiol.