Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma ein prif straeon ar fore dydd Llun, 23 Awst.

Johnson am 'erfyn' ar Biden i gadw byddin yr UDA yn Afghanistan

Mae Boris Johnson am "erfyn yn bersonol" ar Joe Biden i ymestyn y dyddiad y bydd byddin yr UDA yn gadael Afghanistan er mwyn caniatáu mwy o bobl i ffoi rhag y Taliban. Bydd y Prif Weinidog yn cwrdd ag arweinwyr mwyaf pwerus y byd yn uwchgynhadledd brys y G7 ddydd Mawrth, gyda disgwyl iddo erfyn ar yr Arlywydd i gadw ei fyddin yn y wlad tu hwnt i 31 Awst er mwyn mynd i'r afael â'r anrhefn ym maes awyr Kabul.

Pryder na fydd pigiad y ffliw mor effeithiol y gaeaf hwn

Mae pryderon na fydd pigiad y ffliw mor effeithiol y gaeaf hwn gan nad yw labordai wedi gallu casglu'r data angenrheidiol yn ystod pandemig Covid-19. Mae'r pigiad yn cael ei lunio i amddiffyn yn erbyn sawl math o'r feirws. Ond mae cwmni fferyllol sy'n datblygu brechlynnau yn poeni y gallai'r diffyg data ar y ffliw sydd wedi ei gasglu yn ystod pandemig Covid-19 arwain at wneud y pigiad yn aneffeithiol yn erbyn rhai amrywiolion.

O leiaf 22 wedi marw mewn llifogydd yn Tennessee

Mae o leiaf 22 o bobl wedi marw ar ôl i law trwm achosi llifogydd mewn ardaloedd yn Tennessee, UDA. Mae criwiau achub wedi bod yn ceisio dod o hyd i ddioddefwyr ar ôl i dai gael eu dymchwel, gyda degau yn parhau i fod ar goll. Fe wnaeth y llifogydd mewn ardaloedd gwledig ddydd Sadwrn ddinistrio ffyrdd, tyrau ffonau symudol a llinellau ffôn, gan adael pobl methu â chysylltu gyda theulu ac anwyliaid.

Galw am weithio ar frys i atgyweirio ffordd yn ardal Wrecsam

Mae gwleidyddion yn ardal Wrecsam yn galw am weithio ar frys i atgyweirio ffordd sydd wedi bod ar gau ers mis Ionawr 2021. Cafodd y B5605 yn Newbridge ei chau ar ôl i dirlithriad achosi difrod sylweddol i’r ffordd. Digwyddodd y tirlithriad o ganlyniad i lifogydd a gafodd eu hachosi gan storm Christoph, ond doedd y prosiect i’w drwsio ddim yn gymwys am gyllid o’r gronfa gymorth llifogydd gan nad oedd y digwyddiad wedi effeithio ar eiddo. Mae Llywodraeth Cymru’n dweud eu bod yn trafod ffyrdd eraill o ariannu’r gwaith gyda Chyngor Wrecsam

Chwaraewr rygbi wedi marw yn ystod gêm

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i chwaraewr fu farw yn ystod gêm rygbi yn Abertawe. Roedd Alex Evans, 31 oed, yn chwarae i Glwb Rygbi Cwmllynfell yn erbyn Clwb Rygbi Crynant ym Mharc y Bryn, Cwmllynfell mewn gêm gyfeillgar ddydd Sadwrn.

Gwasanaeth Achub Mynydd yn rhybuddio am beryglon yr Wyddfa

Mae Tîm Achub Mynydd Llanberis wedi gweld penwythnos prysur ar fynyddoedd Eryri. Roedd y tywydd garw wedi achosi amgylchiadau llithrig ddydd Sadwrn, gydag achubwyr Llanberis wedi cael eu galw allan deirgwaith i gynorthwyo. Cafodd y gwasanaeth eu galw ar ôl i ddyn ddisgyn “cryn bellter” ar ochr ddwyreiniol y Grib Goch, gyda’r Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau hefyd wedi cynorthwyo.

Dilynwch y datblygiadau diweddaraf drwy gydol y dydd ar wefan ac ap Newyddion S4C.