Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma'r prif straeon ar ein gwasanaeth ar fore Gwener, 25 Mehefin.

'Rhwystredigaeth' y diwydiant twristiaeth wedi cyhoeddiad teithio rhyngwladol

Mae rhai cyrff o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth wedi lleisio eu rhwystredigaeth yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth am newid i'r system 'oleuadau traffig' o deithio rhyngwladol. Mewn datganiad ddydd Iau, cyhoeddodd Llywodraethau Cymru a'r DU gyfres o newidiadau ar gyfer teithio rhyngwladol. Ond mae rhai cyrff y diwydiant twristiaeth wedi dweud eu bod yn "siomedig" gyda'r llacio cyfyngedig ar deithio. 

Gwasanaeth fferi dros dro i gysylltu Cymru gyda Gogledd Iwerddon

Fe fydd gwasanaeth fferi newydd yn lansio ddydd Gwener a fydd yn cysylltu gogledd Cymru gyda Gogledd Iwerddon am y tro cyntaf. Mae cwmni Stena Line wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaeth dros dro yn cael ei gynnal ar benwythnosau. Fe fydd y daith gyntaf yn cychwyn o Gaergybi nos Wener, gyda’r gwasanaeth yn parhau tan ddydd Sul 18 Gorffennaf.

Matt Hancock wedi cael 'perthynas tu allan i briodas' gydag ymgynghorydd arbennig - The Sun

Mae The Sun yn honni fod gweinidog iechyd Llywodraeth y DU Matt Hancock wedi cael perthynas tu allan i briodas gyda dynes oedd wedi ei chyflogi fel ymgynghorydd arbennig. Dywed The Sun fod y berthynas wedi digwydd yn ystod y pandemig, ond mae cyfaill i'r gweinidog iechyd wedi dweud wrth y cyhoeddwr nad oes unrhyw reolau wedi eu torri ac nad oedd gan Mr Hancock ddim i'w ychwanegu am ei berthynas gyda Gina Coladangelo.

Euro 2020: Galw ar blant Cymru i ganu'r anthem genedlaethol

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn galw ar blant mewn ysgolion ledled Cymru i ganu’r anthem genedlaethol ddydd Gwener. Bydd Cymru yn herio Denmarc yn rownd yr 16 olaf yn eu hymgyrch Euro 2020 ddydd Sadwrn. Yn ôl y gymdeithas, bydd y fideos fydd yn cael eu casglu yn cael eu defnyddio i greu fideo “arbennig” ar gyfer diwrnod y gêm fawr.

Trychineb twr Miami: Mam a'i phlentyn o Brydain ar goll - Sky News

Mae mam a'i phlentyn o Brydain ymysg y 99 o bobl sydd ar goll yn dilyn cwymp twr yn ninas Miami, Florida yn yr UDA. Disgynnodd y twr 12 llawr am 01:30 y bore ac mae ymdrechion i ddod o hyd i bobl yng ngweddillion yr adeilad wedi parhau ers hynny.

Cwmnïau adeiladu dan bwysau wrth i'r prisiau a'r galw gynyddu - ITV Cymru

Gyda phobl wedi bod yn gwneud gwelliannau i’w cartrefi yn ystod y pandemig, mae’r diwydiant adeiladu wedi profi ffyniant rhyfeddol dros y misoedd diwethaf.Ond, mae’r busnesau hyn yn ofni bod y cynnydd ym mhrisiau’r deunyddiau yn mynd i fwrw’r sector yn galed.