Trychineb twr Miami: Mam a'i phlentyn o Brydain ar goll

Sky News

Mae mam a'i phlentyn o Brydain ymysg y 99 o bobl sydd ar goll yn dilyn cwymp twr yn ninas Miami, Florida yn yr UDA. 

Disgynnodd y twr 12 llawr am 01:30 y bore ac mae ymdrechion i ddod o hyd i bobl yng ngweddillion yr adeilad wedi parhau ers hynny.

Nid yw'r awdurdodau wedi rhoi esboniad eto am y rheswm pam fod y twr wedi disgyn medd Sky News.

Darllenwch y stori'n llawn yma.