Cwmnïau adeiladu dan bwysau wrth i’r prisiau a’r galw gynyddu

ITV Cymru

Gyda phobl wedi bod yn gwneud gwelliannau i’w cartrefi yn ystod y pandemig, mae’r diwydiant adeiladu wedi profi ffyniant rhyfeddol dros y misoedd diwethaf.

Ond, mae’r busnesau hyn yn ofni bod y cynnydd ym mhrisiau’r deunyddiau yn mynd i fwrw’r sector yn galed.

Mae Paul Pierce yn berchennog ar fusnes adeiladu yn Rhyl, lle mae’r galw am ddeunyddiau fel pren a dur wedi bod yn anferth. Fel sawl un arall, mae’n rhaid i Paul wneud archeb bedwar mis ymlaen llaw er mwyn gofalu bod ganddo stoc llawn.

Yn sgil y galw, mae’r prisiau wedi cynyddu, gyda rhai mathau o bren wedi codi 60% dros y naw mis diwethaf.

Gyda nifer o fusnesau adeiladu yn gosod pris sefydlog cyn dechrau’r gwaith, mae’r ffaith bod deunyddiau’n codi mewn pris yn codi pryder.

Image
ITV Cymru
Mae Paul Pierce o Ryl yn gorfod archebu deunyddiau bedwar mis ymlaen llaw. [Llun: ITV Cymru]

“Mae’r galw am fusnesau adeiladu yn hollol wallgof," meddai Paul.

“Ry’n ni’n gweithio rownd y cloc”.

“Mae’n beth ffantastig ond heriol i’r busnes ac i’r sector i gyd.”

Y diwydiant adeiladu yw’r pumed diwydiant mwyaf yng Nghymru, gyda dros 10% o weithlu’r wlad yn gweithio o fewn y sector.

Mae busnes Mike Garnett yn darparu gwaith ar gyfer adeiladu yn y sector gyhoeddus.  Mae’n dweud bod prisiau wedi codi yn y gorffennol, ond dim i’r fath raddfa a hyn.

Image
ITV Cymru
Mike Garnett o'r diwydiant adeiladu yn dweud ei bod hi'n anodd cynnal busnes gyda'r prisiau yn uchel. [Llun: ITV Cymru]

“Dwi wedi bod yn y diwydiant drwy gydol fy mywyd, ond mae’r prisiau uchel yr ydym yn gweld nawr yn ddi-gynsail,” dywedodd.

“Mae’n anodd i gynnal busnes fel hyn achos mae ein holl glientiaid yn gofyn am bris sefydlog. Mae’n amhosib cadw at y pris hwnnw.”

Image
ITV Cymru

Yn ôl Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, mae angen cynllunio ar gyfer y twf. Maen nhw'n rhagweld y bydd angen 9,000 yn rhagor o weithwyr adeiladu yng Nghymru erbyn 2025. 

Er bod adferiad y diwydiant wedi hen ddechrau, mae arbenigwyr yn y sector yn ofni y bydd y prisiau yn parhau i gynyddu tan yr Hydref.