Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C 29/10/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma rai o brif benawdau bore dydd Gwener, 29 Hydref, o Gymru a thu hwnt.

Cryfhau mesurau Covid Cymru ond dim cyfyngiadau newydd am y tro

Bydd Cymru yn parhau ar Lefel Rhybudd Sero am dair wythnos arall, medd Llywodraeth Cymru. Ond fe fydd rhai mesurau yn cael eu cryfhau er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r nifer uchel o achosion o Covid-19. Un o'r newidiadau yw y bydd y cynllun pasys Covid yn cael ei ymestyn i fwy o leoliadau fel theatrau, sinemâu a neuaddau cyngerdd o 15 Tachwedd.

Galwadau i wahardd rasio milgwn yng Nghymru

Mae ymgyrchwyr yn galw am wahardd y gamp o rasio milgwn yng Nghymru, gan ddadlau fod cŵn yn cael eu hanafu’n gyson wrth gymryd rhan mewn rasys. Un sydd yn credu fod rasio milgwn yn gamp “greulon” yw Beca Brown o Lanrug. Mae hi wedi mabwysiadu milgi oedd yn arfer cael ei ddefnyddio i rasio, cyn i’w gyn-berchennog benderfynu nad oedd yn ddigon cryf i gystadlu. Mae rasio cŵn yn gamp sydd wedi’i datblygu o’r 18fed ganrif ac mae eraill am ei weld yn parhau.

Hawliau pysgota: Y DU yn gofyn am esboniad i ‘fygythiadau anghyfiawn’ Ffrainc

Mae’r DU wedi gofyn am esboniad gan lysgennad Ffrainc i fygythiadau “anghyfiawn” wrth i’r anghydfod dros hawliau pysgota ddwysáu. Ddydd Mercher, cafodd dau berson o’r DU eu cosbi gan Weinidgoaeth Forol Ffrainc am bysgota oddi ar ei harfordir, yn ôl Llywodraeth Ffrainc. Dyma’r digwyddiad diweddaraf yn yr anghydfod rhwng Ffrainc a’r DU dros hawliau pysgota yn dilyn y cytundeb Brexit, yn ôl Sky News.

COP26: Yr Arlywydd Biden yn cyrraedd Ewrop

Mae Arlywydd yr UDA, Joe Biden, wedi cyrraedd Ewrop er mwyn cwrdd ag arweinwyr eraill y byd yn uwchgynhadledd COP26 ddydd Sul. Bydd mwy na 200 o arweinwyr yn cwrdd yng Nglasgow i drafod a phenderfynu sut i ddelio gyda newid hinsawdd rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd. Yn un o arweinwyr mwyaf y byd ac wrth olynu Donald Trump, mae’r Arlywydd Biden yn wynebu her i adennill hygrededd pobl yn America, yn ôl The Guardian.

Rhybudd melyn am law trwm i Gymru yn parhau

Mae'r rhybudd melyn am law trwm yn parhau ddydd Gwener. Dyma'r ail ddiwrnod o rybudd wedi i'r Dwyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd melyn am law trwm nos Iau hyd at 15:00 ddydd Gwener. Mae'r nifer o rybuddion llifogydd ar afonydd yng Nghymru wedi cynyddu i fwy na 30.