Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 02/10/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar brif benawdau'r bore ar ein gwasanaeth ar fore Sadwrn, 2 Hydref.

‘Mae’n teimlo fel cyfnod anniogel i fod yn fenyw mewn dinas’

Mae menywod ifanc ar draws Caerdydd yn dweud nad ydyn nhw’n teimlo’n ddiogel wrth gerdded o amgylch y brifddinas. Dros y chwe mis diwethaf mae straeon am ymosodiadau ar fenywod wedi hawlio’r  penawdau, gan gynnwys llofruddiaeth Sarah Everard ac yn fwy diweddar llofruddiaeth Sabina Nessa. Mae ymgyrchwyr eisiau gweld Caerdydd yn dod y ddinas gyntaf yng Nghymru i lansio Siarter Diogelwch Menywod.

Aelodau'r fyddin i yrru tanceri i orsafoedd petrol o ddydd Llun

Fe fydd aelodau'r fyddin cludo petrol i orsafoedd mewn rhai ardaloedd o'r DU o ddydd Llun ymlaen. Yn ôl Sky News, fe fydd oddeutu 200 o filwyr yn derbyn hyfforddiant ar sut i lenwi tanceri, a 100 ohonynt yn derbyn hyfforddiant gyrru tanceri. Daw'r penderfyniad ar ôl i weinidogion bryderu fod yr argyfwng tanwydd yn dod i ben yn rhy araf, wrth i bobl barhau i giwio am betrol. 

O Jackie Kennedy i Jan Morris: Diwedd cyfnod i ffotograffydd o Borthmadog

Mae un o gonglfeini ardal Porthmadog yn ffarwelio â’r stryd fawr wedi 30 o flynyddoedd y penwythnos hwn. Bydd drysau siop gamerâu Nigel Hughes yn cau am y tro olaf ddydd Sadwrn ar ôl gwasanaethu’r gymuned ers 1988. Ar hyd y blynyddoedd, mae’r ffotograffydd wedi mynd trwy filoedd o ffilm, sawl camera gwerthfawr, ac wedi dogfennu ambell i drysor ar hyd y ffordd. 

Posibilrwydd o atomfa newydd ym Môn medd Boris Johnson

Mae Prif Weinidog y DU wedi dweud y bod hi dal yn bosib y bydd atomfa newydd yn cael ei chodi ym Môn. Yn ôl Boris Johnson, mae angen i niwclear fod yn rhan o gynlluniau ynni'r DU i’r dyfodol, gyda Wylfa dal i fod o dan ystyriaeth.

Teithiau fferi'r 'booze cruise' yn dychwelyd wedi Brexit

Mae cwmni llongau fferi Stena Line yn adrodd fod cynnydd sylweddol wedi bod dros yr haf yng ngwerthiant alcohol di-doll ar eu llongau rhwng Cymru a'r Iwerddon. Dywed The Irish Times fod hyn o ganlyniad i Brydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan fod modd prynnu alcohol di-doll ar deithiau fferi rhwng Prydain a'r Weriniaeth unwaith eto. Roedd y cynnydd yn adlais o gyfnod yr 80au gyda phoblogrwydd y 'booze cruise' pan roedd pobl manteisio ar alcohol di-doll ar longau fferi medd y Times.