Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o brif straeon y gwasanaeth ar fore Mawrth, 14 Medi, o Gymru a thu hwnt.

Brechiad Covid ychwanegol i bawb dros 50 oed - The Guardian

Bydd Boris Johnson, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn cyhoeddi cynllun i ddelio gyda Covid-19 dros dymor y gaeaf mewn cynhadledd ddydd Mawrth. Mae disgwyl i'w gynllun gynnig brechiad ychwanegol i bawb dros 50 oed yn y DU.

Clustnodi £48m i'r sector gofal cymdeithasol sydd dan ‘bwysau sylweddol’

Mae £48m o gyllid wedi cael ei glustnodi ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r “pwysau sylweddol” mae’r sector yn ei wynebu.

Pryderon am effaith prosiectau solar ar gymunedau Ynys Môn

Mae rhaid i Lywodraeth Cymru ymyrryd er mwyn sicrhau fod cymunedau yn elwa o ffermydd solar mawr sy’n cael caniatâd gan weinidogion Bae Caerdydd, yn ôl Cyngor Ynys Môn. Mae pryderon fod tir da yn cael ei golli a’r elw yn gadael yr ynys wrth i geisiadau am ffermydd solar mawr gael eu gwneud ar yr ynys.

Plant dwyieithog â sgiliau meddwl mwy effeithlon, yn ôl ymchwil

Mae astudiaeth newydd gan Brifysgol Bangor wedi darganfod bod meddwl plant dwyieithog ar gyfartaledd yn 6.5% fwy effeithlon na sgiliau meddwl plant uniaith.

Mam Boris Johnson wedi marw yn 79 oed - Sky News

Mae mam prif weinidog y DU wedi marw yn 79 oed ddydd Llun. Roedd Charlotte Johnson Wahl yn arlunydd proffesiynol ac wedi bod yn dioddef gyda chyflwr Parkinson's ers peth amser.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.