Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o brif straeon y gwasanaeth ar fore Llun, 13 Medi, o Gymru a thu hwnt.

Covid-19: Esgeulustod 'parhaus' wedi arwain at farwolaethau medd undeb - WalesOnline

Roedd esgeulustod "parhaus" a diffyg paratoi gan Lywodraeth y DU wedi cyfrannu at y nifer "dirdynnol" o farwolaethau yn ystod y pandemig, yn ôl undeb feddygol.  Mae'r Gymdeithas Feddygol Brydeinig (BMA), sy'n cynrychioli meddygon ar draws y DU, wedi dweud nad oes modd i'r GIG ddychwelyd i'r lefelau o "ddiffyg staff" a "diffyg adnoddau" maen nhw'n dweud oedd yn wynebu staff meddygol cyn i'r feirws ddechrau ymledu.

Covid-19: Boris Johnson i ddatgelu cynlluniau’r gaeaf ond ‘dim cyfnod clo’ - Sky News

Mae disgwyl i’r Prif Weinidog Boris Johnson gyhoeddi cynlluniau Covid-19 ar gyfer yr hydref a’r gaeaf yr wythnos hon, gyda phwyslais ar frechu yn hytrach na chyfnodau clo.  Yn ôl adroddiadau, mae’r Prif Weinidog Boris Johnson yn “benderfynol” o osgoi cyfnod clo arall yn Lloegr.

Gogledd Corea yn 'tanio taflegryn pellter-hir newydd' - Al Jazeera

Mae Gogledd Corea wedi dweud eu bod wedi cwblhau cyfres o ‘brofion llwyddiannus’ gyda thaflegryn Cruise newydd.  Dywed adroddiadau bod yr arf newydd a brofwyd dros y penwythnos yn gallu cyrraedd targedau sydd 1,500km (930 milltir) i ffwrdd.

Disgwyl i Nicola Sturgeon alw am ail-refferendwm annibyniaeth - The Scotsman

Mae disgwyl i Nicola Sturgeon alw am ail-refferendwm ar annibynniaeth i’r Alban yng nghynhadledd yr SNP ddydd Llun.  Bydd y prif weinidog yn ceisio darbwyllo San Steffan mai "democratiaeth sy’n bwysig".

Cynllun i roi bywyd newydd i un o hen gapeli’r gorllewin

Bydd un o gapeli’r gorllewin yn cael ei thrawsnewid er mwyn ceisio ehangu ei hapêl.  Mae Capel Bethlehem yn Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei nodi fel adeilad rhestredig Gradd II.  Ond, ar ôl derbyn nawdd dros gyfnod o bum mlynedd gan Gynllun Arloesi a Buddsoddi Undeb yr Annibynwyr, y gobaith yw cyflogi swyddog cymunedol a buddsoddi yn y dechnoleg ddiweddaraf.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.