Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o'r prif straeon ar ein gwasanaeth ar ddydd Sadwrn, 28 Awst, o Gymru a thu hwnt.

Prinder staff wedi ‘dinistro’ y diwydiant lletygarwch

Mae yna bwysau ychwanegol ar economi Cymru yn nhermau staffio, yn enwedig o fewn y diwydiant lletygarwch, yn ôl corff sydd yn cynrychioli'r sector.  Yn ôl Cymdeithas Lletygarwch Prydain mae 200,000 o swyddi gwag o fewn y sector, sy’n golygu bod 10% o holl swyddi’r maes yn wag.  Mae'r prinder staffio o fewn y diwydiant yn effeithio ar fusnesau mewn sawl rhan o Gymru.

UDA yn cynnal ymosodiad drôn yn Afghanistan gan ladd 'cynllunydd' ISIS - Sky News

Mae byddin yr UDA wedi lladd "cynllunydd" ar ran y Wladwriaeth Islamaidd mewn ymateb i'r ymosodiad ym maes awyr Kabul, Afghanistan ddydd Iau.  Dywedodd y Capten Bill Urban, llefarydd ar ran Awdurdod Canolog Unol Daleithiau'r America, fod byddin yr UDA wedi cynnal ymosodiad drôn yn erbyn aelod o'r Wladwriaeth Islamaidd yn nhalaith Nangahar sy'n rhannu ffin gyda Pakistan.  

‘Arddangosfa i gofio fy mab, Frankie yn braf, ond ddim cysur’

Mae mam i ddyn ifanc gafodd ei ddarganfod yn farw mewn coedwig ger Bangor wedi trefnu arddangosfa i gofio ei mab.  Roedd Frankie Morris, 18 oed o Landegfan, Ynys Môn, ar goll am bron i fis nes i’r heddlu ddod o hyd i’w gorff mewn coedwig ar gyrion Bangor ar 3 Mehefin.  Ddydd Sadwrn, bydd arddangosfa o waith Frankie, oedd yn artist graffiti brwd, yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi.

Rhybudd am algâu yn Llyn Tegid

Mae algâu gwyrddlas wedi cael eu darganfod yn Llyn Tegid yn Y Bala.  Yn ôl y Parc Cenedlaethol Eryri, gall yr algâu gwyrddlas sydd wedi eu darganfod achosi problemau iechyd.  Mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi cynghori ymwelwyr i beidio cyffwrdd na mynd mewn i’r llyn os oes algâu neu lysnafedd ar wyneb y dŵr, neu os nad yw’r dŵr yn glir fel grisial.

Llofrudd Robert F. Kennedy yn debygol o gael ei ryddhau o'r carchar - The Washington Post

Fe allai'r dyn a gafwyd yn euog o lofruddio Robert F. Kennedy gael ei ryddhau o'r carchar.  Ddydd Gwener, pleidleisiodd panel bwrdd parôl yng Nghaliffornia o blaid cais Sirhan B. Sirhan, 77 oed, i gael ei ryddhau o'r carchar ar barôl.  Daw hyn dros 50 mlynedd ers iddo gael ei arestio a'i gael yn euog o lofruddio Robert F. Kennedy, brawd y cyn-Arlywydd John F. Kennedy.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.