Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma ein prif straeon ar fore dydd Gwener, 27 Awst.

Biden am dalu’r pwyth yn ôl wedi ymosodiadau Kabul

Mae o leiaf 72 o ddinasyddion Afghanistan ac 13 o filwyr yr UDA wedi eu lladd mewn dau ffrwydrad ger maes awyr Kabul. Mae’r ddau fomiwr wedi eu hadnabod drwy asesiadau’r Pentagon fel ymladdwyr ISIS, gyda’r grŵp yn cyhoeddi nos Iau eu bod yn gyfrifol am yr ymosodiad. Yn siarad mewn cynhadledd i’r wasg wedi'r ymosodiad, fe ddywedodd Arlywydd yr UDA eu bod am dalu’r pwyth yn ôl.

Dim llacio pellach i reolau Covid-19 Cymru am y tro

Ni fydd unrhyw newidiadau i’r rheoliadau iechyd cyhoeddus yng Nghymru am y tro, medd y llywodraeth. Mae tair wythnos ers i Gymru symud i Lefel Rhybudd Sero, gan gael gwared ar y rhan fwyaf o’r cyfyngiadau oedd mewn grym. Roedd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, eisoes wedi awgrymu na fyddai llacio pellach y tro hwn. Ond, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn parhau i ystyried ei gwneud hi’n ofynnol i bobl ddangos tystysgrif er mwyn cael mynediad at leoliadau “risg uwch”.

Risg o geulad gwaed yn llawer uwch yn sgil Covid-19 nag o’r brechlyn

Mae risg llawer uwch o ddatblygu ceulad gwaed yn sgil Covid-19 nag oes ar ôl derbyn dos cyntaf o frechlyn AstraZeneca neu Pfizer, yn ôl astudiaeth newydd. Mae’r ymchwil wedi ei seilio ar ddata 29 miliwn o bobl a gafodd eu brechu gydag un dos o’r naill frechlyn neu'r llall, yn ôl Sky News. Mae'r ymchwil wedi darganfod bod risg uwch o ddatblygu ceulad gwaed ar ôl cael un dos o’r brechlyn, serch hynny, roedd y risg yn llawer uwch i berson oedd wedi profi’n bositif am Covid-19.

Manylion gweithwyr Llysgenhadaeth y DU wedi eu gadael yno i’r Taliban

Mae dogfennau gyda manylion gweithwyr Afghanistan wedi eu gadael yn Llysgenhadaeth Prydain yn Kabul, sydd bellach yng ngafael y Taliban.  Cafodd dogfennau ar gyfer saith o bobl o Afghanistan eu darganfod gan newyddiadurwyr papur newydd The Times wrth i’r Taliban batrolio’r safle, gyda thri ohonynt yn cael eu cyflwyno i’r Swyddfa Dramor, medd The Independent. 

Teyrngedau i fenyw 23 oed fu farw wedi gwrthdrawiad yn Sir Benfro

Mae teulu menyw ifanc a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Benfro wedi talu teyrnged i ferch a chwaer "llawn cariad". Bu farw Beca Mai Richards, 23, o Langain, Caerfyrddin, yn yr ysbyty ddydd Iau. Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A478 ym Mhenblewin, Arberth ddydd Gwener diwethaf.

Swyddog heddlu trawsryweddol yn helpu pobl ifanc â’i hunaniaeth

Mae swyddog heddlu trawsryweddol yn defnyddio ei brofiadau personol i gefnogi pobl ifanc sy'n cael trafferth â'u hunaniaeth rywiol neu rywioldeb. Dywedodd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) Connor Freel, sydd wedi’i leoli yn yr Wyddgrug ac wedi gweithio i’r heddlu ers chwe blynedd, ei fod yn gallu cydymdeimlo â rheini yn y gymuned.

Dilynwch y datblygiadau diweddaraf drwy gydol y dydd ar wefan ac ap Newyddion S4C.