Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C. 

Dyma ein prif benawdau ar fore dydd Gwener, 2 Gorffennaf.  

Brechu heb apwyntiad: Canolfannau i agor ar draws Cymru

Fe fydd canolfannau brechu Covid-19 ar agor gan gynnig brechlyn heb apwyntiad i’r cyhoedd drwy gydol y penwythnos i ddod. Gall pob unigolyn dros 18 oed fynychu’r canolfannau i dderbyn dos o’r brechlyn heb yr angen i drefnu apwyntiad o flaen llaw, ac mae byrddau iechyd yn annog pobl ifanc yn benodol i fanteisio ar y cyfle.

Y Ceidwadwyr yn galw ar y llywodraeth i gyhoeddi 'cynllun manwl' ar adferiad Cymru

Mae’r Ceidwadwyr wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun “manwl” ar gyfer codi cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru. Mae’r blaid yn cyhuddo’r llywodraeth o “wrthod” cyhoeddi manylion, gan ddweud bod llywodraethau yn yr Alban a Lloegr eisoes wedi cyhoeddi eu cynlluniau. Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, eu bod wedi "cymryd agwedd ofalus, raddol tuag at ailagor" ac yn cael eu harwain gan y data yn hytrach na "dyddiadau artiffisial".

Llafur yn cadw sedd mewn is-etholiad o drwch blewyn - The Guardian

Mae Llafur wedi ennill is-etholiad Batley a Spen yn Sir Gorllewin Efrog. Daw'r canlyniad fel llygedyn o obaith i Lafur, gyda llawer yn darogan ansicrwydd am ddyfodol arweinyddiaeth Keir Starmer petai'r blaid wedi colli gafael ar y sedd.

Marwolaeth Porthcawl: Cyhuddo dyn 27 oed o ddynladdiad

Mae swyddogion o Heddlu De Cymru sydd yn ymchwilio i farwolaeth dyn o Borthcawl wedi cyhuddo dyn 27 oed o ddynladdiad. Bu farw Carl Chinnock, 50, ddeuddydd ar ôl iddo gael ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrofol i'w ben. Bydd Christopher George, 27, o Ben-y-bont ar Ogwr yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Caerdydd ddydd Gwener i wynebu cyhuddiad o ddynladdiad.

Disgwyl i Boris Johnson ag Angela Merkel i gwrdd am drafodaethau ar deithio - Sky News

Fe fydd y Prif Weinidog Boris Johnson yn croesawu Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, i'r Deyrnas Unedig ddydd Gwener. Daw hyn yn sgil adroddiadau fod y Canghellor wedi galw ar yr Undeb Ewropeaidd i rwystro ymwelwyr o'r Deyrnas Unedig rhag teithio i wahanol wledydd o fewn yr UE, hyd yn oed os ydynt wedi eu brechu'n llawn.