Covid-19: Angela Merkel yn cynnig gobaith i ymwelwyr ag Ewrop

Sky News

Mae'r Prif Weinidog Boris Johnson wedi croesawu Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, i'r Deyrnas Unedig ddydd Gwener. 

Yn ôl Sky News roedd trafodaethau ynghylch cyfyngiadau Covid-19 ar deithio yn uchel ar yr agenda i'r ddau arweinydd. 

Cyn y cyfarfod roedd adroddiadau fod y Canghellor wedi galw ar yr Undeb Ewropeaidd i rwystro ymwelwyr o'r Deyrnas Unedig rhag teithio i wahanol wledydd o fewn yr UE, hyd yn oed os oeddynt wedi eu brechu'n llawn. 

Erbyn diwedd yr haf, mae Llywodraeth y DU wedi addo teithwyr y bydden nhw'n cael teithio i wledydd ar y rhestr oren, megis Yr Almaen, Ffrainc, Groeg a Phortiwgal heb fod angen hunan-ynysu unwaith maen nhw wedi dychwelyd. 

Ond yn ôl adroddiad Sky, dywedodd Ms Merkel ar ddiwedd y cyfarfod ddydd Gwener y byddai modd i bobl deithio i'r UE os oes ganddynt brawf eu bod wedi derbyn dau frechiad Covid-19, a hynny heb yr angen i fynd i gwarantin.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: World Economic Forum