Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma grynodeb o rai o'n prif straeon ar fore dydd Gwener, 4 Mehefin.

Drakeford i gyhoeddi manylion Cymru yn symud i lefel rhybudd un

Fe fydd Prif Weinidog Cymru yn datgelu’r manylion yn llawn mewn cynhadledd i’r wasg yn ddiweddarach ddydd Gwener. Daw hyn ar ôl i Llywodraeth Cymru gyhoeddi fe fydd Cymru yn symud yn raddol i lefel rhybudd un o ddydd Llun, 7 Mehefin. Bydd gemau pêl-droed a chyngherddau gyda hyd at 10,000 o bobl yn cael ail-ddechrau o ddydd Llun ymlaen, a bydd 30 o bobl hefyd yn cael cyfarfod yn yr awyr agored mewn gerddi preifat, a thair aelwyd yn cael ffurfio un aelwyd estynedig. 

Darganfod corff yn ystod ymchwiliad i ddiflaniad Frankie Morris 

Mae Heddlu’r Gogledd wedi cadarnhau fod corff wedi cael ei ddarganfod fel rhan o ymchwiliad i ddiflaniad dyn ifanc o Ynys Môn. Mae Frankie Morris, 18 oed o Landegfan, wedi bod ar goll ers 2 Mai. Cafwyd hyd i gorff mewn coedwig ger Caerhun ar gyrion Bangor yn gynharach brynhawn dydd Iau. 

Gall amrywiolyn Delta arwain at gynnydd mewn cleifion - The Independent

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cyhoeddi gall yr amrywiolyn Delta arwain at gynnydd yn y nifer o gleifion yn yr ysbyty. Daw hyn ar ôl i Lywodraeth y Deyrnas Unedig benderfynu symud Portiwgal i’r rhestr oren yn sgil pryderon am yr amrywiolyn a gafodd yn India am y tro cyntaf .

Cwymp aelodaeth Y Sgowtiaid yn sefyllfa ‘drist’ - Newyddion S4C

Mae mudiad y Sgowtiaid wedi lansio ymgyrch i ddenu aelodau newydd ar ôl i’r mudiad weld y cwymp mwyaf mewn aelodaeth ers yr Ail Ryfel Byd. Yng Nghymru, mae o ddeutu 14,00 o bobl ifanc a 5000 o wirfoddolwyr yn ymwneud â’r mudiad a gafodd ei sefydlu yn 1910. Serch hynny, yn ddiweddar maen nhw wedi gweld gostyngiad o 10% mewn aelodau sy’n oedolion, a 30% mewn pobl ifanc.

Coleg heddlu i drin y Gymraeg â’r Saesneg yn ‘gydradd’ 

Mae’r Coleg Plismona wedi cyhoeddi cynllun newydd sy’n amlinellu sut y byddant yn rhoi mwy o flaenoriaeth i’r iaith Gymraeg dros y pedair blynedd nesaf. Ymhlith rhai o amcanion y cynllun mae denu mwy o ymgeiswyr sy’n siaradwyr Cymraeg i’r heddlu. Fe fydd rhai o ddogfennau allweddol y corff hefyd yn cael eu cyfieithu i’r Gymraeg, gyda’r coleg yn nodi y byddan nhw’n trin y Gymraeg a’r Saesneg yn “gydradd”.