Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Mae'n ddydd Mawrth a dyma'ch diweddariad dyddiol o'r prif straeon ar ein hafan, o Gymru a thu hwnt.

Ailenwi amrywiolion Covid-19 i osgoi 'stigma' - The Independent

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi awgrymu ailenwi amrywiolion Covid-19 er mwyn osgoi 'stigma' yn erbyn gwledydd sy'n adnabod amrywiolion newydd o'r feirws.  Dywed y corff y dylai'r amrywiolion gael eu henwi ar ôl llythrennau Groegaidd.

Ansicrwydd wrth i ddiwedd gwaharddiad dadfeddiant agosáu - The National Wales

Mae rhentwyr yn wynebu ansicrwydd wrth i waharddiad ar ddadfeddiant ddod i ben yng Nghymru ddiwedd y mis.  Daeth y gwaharddiad, sy'n rhwystro pobl rhag mynychu cartrefi gyda hysbysiad o ddadfeddiant, i ben yn Lloegr ddydd Llun.

Mwy o dywydd poeth i Gymru wedi heulwen Gŵyl y Banc

Fe allai Cymru brofi mwy o dywydd poeth ddydd Mawrth wedi un o ddiwrnodau cynhesa'r flwyddyn ar Ŵyl y Banc.  Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y bydd lefelau UV yn uchel, gyda'r paill yn gymedrol.

Diwrnod hanner awr yn hirach i ysgolion Lloegr - The Sun

Bydd ysgolion yn Lloegr ar agor am hanner awr yn hirach bob dydd dan gynlluniau newydd posib.  Bwriad y cynllun fyddai galluogi disgyblion i gwblhau gwersi a gafodd eu colli oherwydd cyfnodau clo.

Euro 2020: Ymgyrch i glywed mwy o siantiau Cymraeg

Mae cystadleuaeth wedi cael ei lansio i glywed mwy o siantiau pêl-droed yn y Gymraeg.  Mae'r ymgyrch gan y Mentrau Iaith a CPD Cymru yn cynnwys tair adran - cynradd, uwchradd ac oedolion, gyda rhestr fer wedi ei chyhoeddi am bob categori.

Cofiwch ddilyn y diweddaraf ar ap a gwefan Newyddion S4C drwy gydol y dydd.