Ansicrwydd wrth i ddiwedd gwaharddiad dadfeddiant agosáu

The National - Wales

Mae elusennau cartrefi yn rhybuddio am effaith dod â gwaharddiad ar ddadfeddiant i ben.

Mae mesurau dros-dro mewn grym ar hyn o bryd yng Nghymru er mwyn gwarchod hawliau rhentwyr yn ystod y pandemig.

Daeth y gwaharddiad yn Lloegr i ben ddydd Llun, gyda'r gwaharddiad yng Nghymru yn gorffen ddiwedd y mis dan yr amserlen ar hyn o bryd.

Mae'r gwaharddiad presennol yng Nghymru yn atal unrhyw un rhag mynychu cartref a darparu hysbysiad dadfeddiant, yn ôl The National Wales.

Darllenwch y manylion yn llawn yma.