Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 20/12/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Mae'n ddydd Llun, 20 Rhagfyr, a dyma olwg ar rai o brif straeon y bore.

Mark Drakeford i gwrdd â gweinidogion i drafod cyfyngiadau Covid-19 pellach.

Bydd y Prif Weinidog yn cwrdd â gweinidogion Llywodraeth Cymru ddydd Llun i drafod rhagor o gyfyngiadau Covid-19. Ddydd Gwener cadarnhawyd y bydd clybiau nos yn cau o ddydd Llun, 27 Rhagfyr, tra bod rhagor o fesurau yn cael eu cyflwyno i fusnesau, megis y rheol dwy fetr a systemau unffordd. Mae Mark Drakeford eisoes wedi dweud fod rhagor o gyfyngiadau i’r sector lletygarwch yn bosib ar ôl y Nadolig, ond nid yw'r rhain wedi eu cyhoeddi eto.

‘Cig wedi ei ddatblygu mewn labordy yn gyfle nid bygythiad i ffermwyr’

Mae cwmni sy’n tyfu cig mewn labordy yn dweud bod y dechnoleg a’r wyddoniaeth ddim yn fygythiad i’r diwydiant ond yn gyfle da i ffermwyr Cymru addasu a helpu’r blaned. Daw hyn wrth i Lywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd awgrymu y dylai’r cyhoedd leihau faint o gig a chynnyrch llaeth maen nhw’n ei fwyta.

Downing Street yn amddiffyn llun o Boris Johnson mewn digwyddiad yn ystod y cyfnod clo

Mae Boris Johnson yn wynebu beirniadaeth unwaith eto ar ôl i lun ddod i'r amlwg ohono ef a rhai o weithwyr Downing Street wedi ymgasglu mewn digwyddiad ym mis Mai 2020 pan roedd cyfyngiadau Covid-19 mewn lle. Mewn llun sydd wedi ei gyhoeddi gan The Guardian, gellir gweld y Prif Weinidog, ei wraig Carrie, a rhai o weithwyr yn yfed gwin a bwyta caws yng ngardd Downing Street yn ystod cyfnod clo cyntaf 2020. 

Buddsoddi £1.8bn i fynd i'r afael â newid hinsawdd yng Nghymru

Mae £1.8 biliwn wedi ei glustnodi dros y tair blynedd nesaf i fynd i'r afael ag effaith newid hinsawdd a lleihau'r risg oddiwrth hen domenni glo. Mewn cyhoeddiad ddydd Llun, dywedodd Llywodraeth Cymru bydd £160 miliwn o refeniw hefyd ar gael ar gyfer prosiectau gwyrdd.

Covid-19: £270m yn ychwanegol i Gymru yn dilyn beirniadaeth o'r Trysorlys

Bydd Cymru yn derbyn £270 miliwn yn ychwanegol gan drysorlys y DU i ymladd Covid-19 yn dilyn beirniadaeth gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford. Cyhoeddodd canghellor trysorlys y DU Rishi Sunak y newyddion wrth i gynrychiolwyr Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon gyfarfod gyda gweinidog swyddfa’r cabinet, Stephen Barclay.

'Bydd gwaddol Penri Jones gyda ni am ganrifoedd'

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r cyn-athro a'r awdur poblogaidd Penri Jones, sydd wedi marw yn 78 oed. Bu farw fore dydd Sul wedi salwch byr. Mae'n fwyaf adnabyddus am ysgrifennu'r nofelau poblogaidd 'Dan Leuad Llŷn' a 'Jabas'.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.