Stryd y Frenhines, Caerdydd

Gweinidogion i gwrdd i drafod cyfyngiadau Covid-19 pellach

NS4C 20/12/2021

Bydd y Prif Weinidog yn cwrdd â gweinidogion Llywodraeth Cymru ddydd Llun i drafod rhagor o gyfyngiadau Covid-19.

Ddydd Gwener cadarnhawyd y bydd clybiau nos yn cau o ddydd Llun, 27 Rhagfyr, tra bod rhagor o fesurau yn cael eu cyflwyno i fusnesau, megis y rheol dwy fetr a systemau unffordd.

Mae Mark Drakeford eisoes wedi dweud fod rhagor o gyfyngiadau i’r sector lletygarwch yn bosib ar ôl y Nadolig, ond nid yw'r rhain wedi eu cyhoeddi eto.

Ddydd Llun, mae disgwyl i’r llywodraeth gyhoeddi newidiadau i ddigwyddiadau chwaraeon sy’n digwydd dros y Nadolig.

Ymhlith y rhain mae’r gemau darbi rygbi, Grand National Cymru, a gemau pêl-droed ledled y wlad.

Bydd Uwch gynghrair pêl-droed Lloegr yn cwrdd hefyd ar ôl i chwech o gemau gael eu gohirio oherwydd Covid-19 dros y penwythnos.

Image
grand national wales
Cafodd Grand National Cymru ei gynnal tu ôl i ddrysau caeedig y llynedd. (Llun: Huw Evans)

Mewn cyfweliad gyda rhaglen Newyddion S4C, dywedodd Mr Drakeford fod cyfyngiadau ar ôl y Nadolig yn debygol.

"Ar ôl y Nadolig bydd yn rhaid i ni baratoi am rywbeth newydd a rhywbeth anodd i ni, achos gyda Omicron pan mae'n dod i Gymru ni'n gwybod mae'n lledaenu mor gyflym so dyna pam ni'n paratoi."

Ychwanegodd y bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud ddydd Llun o ran digwyddiadau chwaraeon, ac y bydd yn rhaid iddynt "feddwl am y diwydiant lletygarwch".

"Ni ishe gweld y diwydiant lletygarwch yn ailagor ar ôl y Nadolig," meddai. 

"Ond ni'n mynd i drefnu gyda'r sector ac yn fewnol i weld os bydd yn rhaid rhoi mwy o bethau yn eu lle i warchod pobl sy'n gweithio yn y sector 'na."

'Tswnami o achosion'

Mae ymgynghorydd iechyd sy'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru wedi rhybuddio bod ‘Tswnami o achosion Omicron yn debygol mewn wythnosau’.

Dywedodd Dr Giri Shankar o Iechyd Cyhoeddus Cymru ein bod ni “wythnos neu ddwy ar ôl yr hyn sydd i’w weld yn Llundain, mwyafrif Lloegr a’r Alban.

"Mae'n rhaid i ni fanteisio ar hynny oherwydd mwya' po'r amddiffyniad trwy frechiad atgyfnerthu, gorau oll,” meddai.

Cafodd 3,462 o achosion positif o Covid-19 eu cadarnhau ddydd Llun, gyda’r gyfradd achosion ar gyfartaledd yng Nghymru yn 503.4.

Hyd yn hyn, 272 o achosion positif o’r amrywiolyn Omicron sydd wedi eu cadarnhau, ond mae'n debygol fod y gwir ffigyrau yn llawer uwch.