Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 19/11/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Mae'n fore Gwener, 19 Tachwedd, a dyma olwg ar rai o brif straeon y bore o Gymru a thu hwnt.

‘Mae pob diwrnod yn anodd heb Huw’: Colli gŵr yn sydyn ar ôl priodi

Mae dynes o Wynedd wedi trafod ei phrofiad o golli ei gŵr yn sydyn wythnosau ar ôl i’r ddau briodi.

Priododd Elen Williams, 27, o Benisarwaun, Huw Williams o Lanfaethlu, Ynys Môn ar ddechrau mis Awst.

Covid-19: Cyfyngiadau ar gyfandir Ewrop mewn ymateb i'r bedwaredd don - Sky News

Mae cyfyngiadau Covid-19 yn dychwelyd i sawl gwlad ar draws y byd mewn ymdrech i fynd i'r afael â phedwaredd don o'r feirws.

Gydag Ewrop unwaith eto yn ganolbwynt i'r pandemig, mae'r Almaen, Awstria a Slovakia wedi ail-gyflwyno rhai cyfyngiadau ar drothwy'r Nadolig.

Murlun Banksy i symud o Bort Talbot i Loegr - Wales Online

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cadarnhau y bydd gwaith celf Banksy yn symud o Gymru i gartref newydd yn Lloegr.

Ymddangosodd y gwaith yn gyntaf ar ddiwedd 2018 ar ochr garej yng nghymuned Taibach, Port Talbot.

Ymddygiad rhai cefnogwyr Lloegr 'heb effeithio' ar gais Cwpan y Byd posib

Mae un o weinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi pwysleisio nad yw ymddygiad rhai o gefnogwyr pêl-droed Lloegr yn ystod rownd derfynol Euro 2020 wedi effeithio ar gais posib i groesawu pencampwriaeth Cwpan y Byd.

Mae'r gweinidog chwaraeon Nigel Huddleston wedi pwysleisio fod llywodraethau'r DU ac Iwerddon yn parhau'n awyddus i gyflwyno cais ar y cyd rhwng yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon, Iwerddon a Lloegr i gynnal pencampwriaeth FIFA yn 2030.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.