Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 12/11/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Mae'n ddydd Gwener, 12 Tachwedd, a dyma olwg ar rai o brif straeon y bore.

Cyflwr eczema yn ‘dinistrio bywyd’ dyn 21 oed

Mae elusen wedi galw am fwy o gefnogaeth i drin y boen gorfforol a meddyliol o fyw gyda chyflwr eczema difrifol.

Mae Aled Biston, 21 o Bontarddulais, yn dweud bod eczema yn “dinistrio ei fywyd” ac wedi effeithio ar ei iechyd meddwl.

Uwchgynhadledd COP26 yn dirwyn i ben yng Nglasgow

Fe fydd uwchgynhadledd newid hinsawdd COP26 yn dod i ben ddydd Gwener.

Mae arweinwyr y byd wedi bod yn y gynhadledd yng Nglasgow dros y bythefnos ddiwethaf i drafod sut i fynd i'r afael â'r mater.

Cymru yn sicrhau lle yn y gemau ail gyfle i gyrraedd Cwpan y Byd

Mae Cymru wedi sicrhau lle yn y gemau ail gyfle i gyrraedd Cwpan y Byd 2022.

Roedd buddugoliaeth Sbaen yn erbyn Groeg nos Iau yn ddigon i sicrhau'r lle hwnnw i'r crysau cochion.

Galw ar lywodraethau Cymru a’r DU i 'gydweithio' er mwyn creu porthladdoedd rhydd

Mae busnesau a gwleidyddion ar Ynys Môn wedi galw ar lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru i gydweithio er mwyn creu porthladd rhydd ar yr ynys.

Byddai derbyn statws o’r fath yn golygu na fyddai nwyddau tramor sy’n cyrraedd porthladd fel Caergybi yn cael eu heffeithio gan drethi a thollau.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.