Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C 14/10/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma ein prif benawdau ar fore dydd Iau, 14 Hydref.

Y Frenhines i agor tymor y Chweched Senedd yn swyddogol

Bydd y Senedd yn agor yn swyddogol ar gyfer ei chweched tymor yn ddiweddarach ddydd Iau. Mae’r digwyddiad yn arfer cael ei gynnal yn fuan ar ôl etholiad, ond oherwydd y pandemig cafodd ei ohirio yn dilyn etholiad mis Mai 2021.

Pysgotwyr yn Llŷn ‘wedi colli bywoliaeth’ ar ôl lladrad injans cychod

Mae tri o bysgotwyr ym Mhen Llŷn yn dioddef colledion wedi i chwech o injans cychod gael eu dwyn ym Mhorth Meudwy ger Aberdaron rhwng nos Fawrth a bore Mercher wythnos ddiwethaf. Gyda’i gilydd mae gwerth rhwng £50,000 a £60,000 o injans wedi eu dwyn, yn ogystal â difrod wedi i’w wneud i’r cychod.

Swyddogion y DU a’r UE i gwrdd ar ôl cynnig cwtogi gwaith papur ar fewnforion

Fe fydd swyddogion y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn cwrdd yn Llundain yn ddiweddarach ar ôl i’r UE gynnig cwtogi 80% o’r gwaith papur ar rai nwyddau o Brydain sy’n cael eu mewnforio i Iwerddon. Mae'r cynigion mewn lle i osgoi “gwrthdaro masnach ôl-Brexit”.

Galwadau am hyfforddiant ar gyfer trin gwallt du ac affro yng Nghymru

Mae perchennog salon sydd yn arbenigo mewn plethu a steiliau gwallt du yn galw ar y diwydiant gwallt i fod yn fwy cynhwysol. Dywedodd Sian Jones wrth gyfres GRID ar Hansh, nad yw pobl yn sylweddoli pa mor angenrheidiol yw cael mynediad i salonau sy’n gallu trin steiliau gwallt du.

Pump wedi marw yn dilyn ymosodiad bwa a saeth yn Norwy

Mae o leiaf pump o bobl wedi marw a sawl arall wedi eu hanafu yn dilyn ymosodiad gyda bwa a saeth mewn tref yn Norwy. Yn ôl The Guardian, mae dyn lleol 37 oed wedi ei arestio a'i gyhuddo ac yn cael ei gwestiynu gan yr heddlu ar hyn o bryd.

Dilynwch y datblygiadau diweddaraf drwy gydol y dydd ar wefan ac ap Newyddion S4C.