Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o'r prif straeon ar ein hafan ar fore Gwener, 3 Medi - o Gymru a thu hwnt.

Covid-19: Pryder am ddiogelwch athrawon wrth ddychwelyd i’r ysgol

Mae undebau athrawon Cymru wedi codi pryderon ynglyn â diogelwch staff wrth i ysgolion ail-agor yr wythnos hon.  Yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Dilwyn Roberts-Young, mae’r cynnydd mewn achosion Covid-19 yng Nghymru yn bryderus.  Ers symud i Lefel Rhybudd Sero ym mis Awst, does dim gofyn i ddisgyblion wisgo gorchudd wyneb yn yr ystafell ddosbarth nag aros o fewn ‘swigod’ dosbarth.

Heddlu'n saethu dyn yn farw wedi 'ymosodiad terfysgol' yn Auckland - The Mirror

Mae'r heddlu yn Seland Newydd wedi saethu dyn yn farw ar ôl iddo drywanu nifer o bobl mewn canolfan siopa yn Auckland.  Dywed awdurdodau'r wlad fod yr ymosodiad yn un terfysgol a bod y dyn wedi ei ysbrydoli gan gredoau eithafol ISIS.  Mae nifer o bobl yn yr ysbyty yn dilyn y digwyddiad.

Cais i droi hen ysgol yn lety moethus yn gwylltio trigolion yn Sir Conwy

Mae cynnig i droi hen ysgol yn Sir Conwy yn llety gwyliau wedi gwylltio trigolion lleol.  Mae Ysgol Rowen wedi bod yn wag ers chwe blynedd, a nawr mae cais wedi’i gynnig i’w addasu’n llety moethus.  Ond mae nifer yn dadlau bod gormod o gartrefi gwyliau yn yr ardal bellach.

Dwyn anifeiliad anwes i ddod yn drosedd benodol - The Evening Standard

Bydd dwyn anifeiliaid anwes yn dod yn drosedd benodol dan gynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig i fynd i'r afael â dwyn cŵn.  Daw hyn wedi i 2,000 o achosion o ddwyn cŵn gael eu hadrodd i'r heddlu yn 2020.  Nid yw dwyn anifeiliaid anwes yn drosedd benodol ac mae ar hyn o bryd yn cael ei ystyried fel colli eiddo o dan Ddeddf Lladradau 1968.

Storm Ida: O leiaf 58 o bob wedi marw yn yr UDA - Sky News

Mae o leiaf 58 o bobl wedi marw yn yr UDA wrth i daleithiau yng ngogledd ddwyrain y wlad ymdopi gydag effeithiau Storm Ida.  Mae 23 o'r marwolaethau yn New Jersey, 16 yn Efrog Newydd ag 11 yn Louisiana, gyda nifer o daleithiau eraill wedi eu heffeithio.  Ida oedd y bumed storm fwyaf pwerus i daro'r UDA wrth iddi gyrraedd Louisiana ddydd Sul.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.