Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o'r prif straeon ar ein gwasanaeth ar fore Gwener, 20 Awst.

Afghanistan: Mwy na 100 o staff llysgenhadaeth Prydain heb warchodaeth - Sky News

Mae mwy na 100 o staff llysgenhadaeth Prydain yn Kabul, Afghanistan wedi cael gwybod nad ydyn nhw'n gymwys i warchodaeth gan y DU, yn ôl adroddiadau.  Dywed Sky News fod bron i 125 o staff diogelwch y llysgenhadaeth, a gafodd eu cyflogi gan GardaWorld, wedi colli eu swyddi. Mae'r Ysgrifennydd Cartref cysgodol i'r blaid Lafur, Nick Thomas-Symonds, wedi disgrifio'r penderfyniad yn "frad cywilyddus". Mewn ymateb fodd bynnag, dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor eu bod yn delio â'r sefyllfa gyda GardaWorld.

Awdurdodau’n annog gofal wrth fynychu digwyddiadau torfol

Ar drywydd tymor y gŵyliau cerddoriaeth ar draws y Deyrnas Unedig, mae awdurdodau iechyd yn rhybuddio pobl i gymryd gofal. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n atgoffa pobl o’r risg o ledaeniad y coronafeirws mewn digwyddiadau torfol, gan gynnwys gŵyliau cerddoriaeth a digwyddiadau mawr eraill. Wedi i gyfyngiadau iechyd cyhoeddus gael eu llacio ymhellach yn ddiweddar, mae gŵyliau cerddoriaeth, digwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau torfol eraill yn gallu ail-ddechrau.

Oedi ‘annerbyniol’ gan y DVLA am drwyddedau, yn ôl cwmni bysiau - ITV Cymru

Mae cwmni bysiau a choetsys yn ne Cymru wedi galw’r oedi gan yr y DVLA, wrth brosesu ceisiadau am drwyddedi gyrru yn “annerbyniol.” Yn ôl Adventure Travel, mae’r oedi sylweddol wedi arwain at brinder gyrwyr ac ar brydiau, wedi tarfu ar wasanaethau. Mae’r cwmni’n dweud bod yn rhaid iddynt aros hyd at dri mis am drwyddedau dros dro i yrwyr dan hyfforddiant. Mae’r DVLA yn dweud eu bod yn ymwybodol o’r effaith ar fusnesau, ond bod rhaid blaenoriaethu trwyddedau dros dro HGV. 

Gŵyl Y Dyn Gwyrdd yn dychwelyd

Nos Iau oedd noson gyntaf Gŵyl Y Dyn Gwyrdd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’n un o ŵyliau cerddorol, celfyddydol mwyaf Cymru sy’n cael ei chynnal yn flynyddol ers 2003, ond llynedd cafodd ei chanslo yn sgil y pandemig Dyma'r ŵyl fawr gyntaf i ddigwydd heb amodau Covid-19 yng Nghymru ers dechrau'r pandemig. Bydd y digwyddiad yn cynnwys perfformiadau gan berfformwyr adnabyddus o Gymru gan gynnwys Gruff Rhys, Charlotte Church a Gwenno.

Cynllun yn cynnig cefnogaeth i bobl sydd yn chwilio am waith

Mae cynllun mentora yng Ngheredigion yn cynnig cefnogaeth i bobl sydd yn chwilio am waith. Nod cynllun ‘Cymunedau am Waith a Mwy’ yw cynnig hyfforddiant a chymorth i unigolion sydd eisoes yn byw mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi. Ers blwyddyn, mae David Griffiths, 27 oed, wedi dechrau ar ei swydd gyntaf fel porthor cegin ym mwyty Crwst yn Aberteifi. Fe lwyddodd David i gael y swydd gyda chymorth ‘Cymunedau am Waith a Mwy’, ar ôl blynyddoedd o fod ar fudd-dal.