Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 25/09/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar brif benawdau'r bore ar ein gwasanaeth ar fore Sadwrn, 25 Medi.

Cynllunio i ddarparu fisa dros dro i yrwyr lorïau o dramor i leddfu ciwiau petrol - Sky News

Mae disgwyl i’r llywodraeth gyflwyno newidiadau i’r system fisa a fyddai’n caniatáu i filoedd o yrwyr lorïau tramor weithio yn y Deyrnas Unedig. Bydd y mesurau dros dro yn cael eu hanelu at yrwyr lorïau HGV o dramor, er mwyn mynd i’r afael â'r prinder gyrwyr sydd wedi'u beio am achosi ciwiau mewn gorsafoedd petrol a phrinder mewn rhai eitemau bwyd.

O Afghanistan i Ganolfan Mileniwm Cymru: Y teulu ifanc wnaeth ddianc rhag y Taliban - ITV

Mae stori teulu a ffodd o Afghanistan i wneud bywyd newydd yng Nghaerdydd wedi cyrraedd y llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Yn 2000, cafodd mam Hamed Amiri ei lladd gan y Taliban ar ôl gwneud araith yn mynnu rhyddid i ferched Afghanistan. Ffodd y teulu i Gymru.

Llofruddiaeth Sabina Nessa: Teulu'r athrawes yn rhoi teyrnged mewn gwylnos – The Independent

Mewn gwylnos cafodd ei chynnal yn dilyn llofruddiaeth Sabina Nessa ddydd Gwener, rhannodd chwaer yr athrawes 28 oed deyrnged iddi. “Rydyn ni wedi colli chwaer anhygoel, ofalgar, hardd, a adawodd y byd hwn yn llawer rhy gynnar,” meddai Jebina Yasmin Islam wrth y dorf enfawr yn Sgwâr Pegler yn Kidbooke, de-ddwyrain Llundain.

Dyn i redeg ar draws bob un mynydd yng Nghymru

Mae dyn 31 oed, Will Renwick, o Lancarfan ym Mro Morgannwg, yn gobeithio bod y person cyntaf i redeg 500 o filltiroedd ar hyd a lled Cymru. Gan deithio o’r de i’r gogledd, fe fydd Will Renwick yn rhedeg fyny 189 o fynyddoedd ar draws y wlad, gan gario’i holl eiddo mewn bag ar ei gefn am dair wythnos.

Troseddau cyllyll 'wedi mwy na dyblu' mewn degawd yng Nghymru

Dros y ddegawd ddiwethaf, mae troseddau cyllyll wedi mwy na dyblu yng Nghymru. A gyda chyfyngiadau Covid wedi llacio, mae perygl y gallai pethau waethygu ymhellach.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.