Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o'r prif straeon ar ein hafan ar ddydd Sul, 30 Mai, o Gymru a thu hwnt.

‘Roedd gan Frankie’r holl freuddwydion - mae’n haeddu’r byd’

Mae un o ffrindiau gorau dyn ifanc o Fôn sydd wedi bod ar goll ers bron i fis wedi erfyn ar bobl sydd yn gwybod unrhyw beth i rannu'r wybodaeth gyda'r heddlu. Mae Frantisek "Frankie" Morris, 18 o Landegfan, Sir Fôn wedi bod ar goll ers 2 Mai. Wrth ddisgrifio ei ffrind, dywedodd Llawen Haf Pierce fod gan Frankie "freuddwydion" am y dyfodol. 

Covid-19: Ymchwil yn dangos twf amrywiolyn India - WalesOnline

Mae ymchwil wedi dangos fod yna bryderon am y cynnydd mewn achosion o’r amrywiolyn a gafodd ei adnabod gyntaf yn India mewn rhannau o Loegr. Mae siartiau yn dangos twf mewn o leiaf saith ardal wahanol, gan gynnwys Bolton a Blackburn yng ngogledd-orllewin Lloegr.

Boris Johnson a Carrie Symonds yn priodi mewn seremoni breifat - The Guardian

Mae Boris Johnson wedi priodi Carrie Symonds yn Abaty Westminster mewn seremoni breifat ddydd Sadwrn. Yn ôl adroddiadau, cynhaliwyd y briodas o flaen grŵp bychan o deulu a ffrindiau agos. 

Rheolwr Abertawe'n 'siomedig' yn dilyn perfformiad Wembley - Golwg360

Mae rheolwr tîm pêl-droed Abertawe, Steve Cooper, wedi dweud ei fod yn "siomedig" ar ôl i'w dîm golli yn erbyn Brentford yn rownd derfynol gemau ail-gyfle'r Bencampwriaeth yn Wembley ddydd Sadwrn. Er hyn, dywedodd y rheolwr na ddylai'r Elyrch "colli golwg ar y ffaith fod cyrraedd mor bell yn ymdrech anhygoel". 

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farolwaeth dyn yn Noc Penfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth dyn 27 oed ar Ffordd Laws yn Noc Penfro ddydd Sadwrn. Cafwyd hyd i gorff y dyn am 3.00 bore dydd Sadwrn, 29 Mai. Mae'r heddlu wedi cyhoeddi bod dau ddyn wedi'u harestio mewn cysylltiad â'r farwolaeth ac yn cael eu cadw yn y ddalfa. Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth.