Storm Arwen: Toriadau trydan a difrod i gartrefi'n 'bosib' dros nos

NS4C 26/11/2021

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren am wyntoedd cryfion ar gyfer rhannau o'r gogledd ac arfordir Cymru ddydd Sadwrn. 

Fe fydd y rhybudd yn dod i rym am 00:00 ddydd Sadwrn ac yn parhau hyd at 09:00 yr un diwrnod. 

Mae'r Swyddfa wedi cryfhau'r rhybudd melyn sydd eisoes yn ei le ar gyfer y rhan fwyaf o Gymru rhwng 00:00 a 18:00 ddydd Sadwrn. 

Mae'r rhybudd oren yn berthnasol ar gyfer Ceredigion, Gwynedd, Powys, Sir Benfro, Sir Conwy, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin, Wrecsam ac Ynys Môn. 

Image
rhybudd
Mae sawl rhybudd tywydd yn ei le gan y Swyddfa Dywydd dros y penwythnos.

Mae disgwyl i Storm Arwen achosi gwyntoedd cryfion a allai effeithio trafnidiaeth gyhoeddus ac mae siawns y bydd rhai ffyrdd yn cael eu cau.

Mae'r rhybudd oren yn rhybuddio fod hi'n debygol i falurion fod yn hedfan o gwmpas yn y gwynt, a gallai achosi anafiadau neu beryglu bywyd. 

Mae dinistr i goed ac adeiladau yn bosib, ac mae "siawns dda" y bydd toriadau pŵer yn digwydd. 

Gyda rhan helaeth o'r rhybudd yn berthnasol i arfordiroedd Cymru, mae'r Swyddfa yn rhybuddio y gallai tonnau mawr a deunydd traeth gael eu taflyd i gyfeiriad ffyrdd ac eiddo ger traethau. 

Mae rhybudd melyn am wyntoedd cryfion yn ei le ar gyfer Cymru ddydd Gwener rhwng 09:00 a 23:59.