Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 22/09/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar brif benawdau'r bore ar ein gwasanaeth ar fore Mercher, 22 Medi.

Claf 'wedi dychryn’ gweld pobl yn camdrin staff y GIG mewn ysbyty

Mae menyw oedd wedi derbyn triniaeth mewn Uned Gofal Brys mewn ysbyty yn y gogledd yn dweud ei bod wedi “dychryn” ar ôl gweld aelodau o staff y GIG yn cael eu cam-drin yn eiriol ac yn gorfforol gan gleifion.  Bu’n rhaid i Heledd Roberts, sy’n actores ar gyfres Rownd a Rownd ar S4C, dderbyn gofal brys yn Ysbyty Gwynedd ar ddiwedd mis Awst.

Y DU yn gobeithio ymuno â chytundeb masnach yr UDA-Mecsico-Canada - Sky News

Mae gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn bwriadu ymuno â chytundeb masnach rydd sy'n bodoli rhwng yr UDA, Mecsico a Chanada.  Daw hyn wedi i'r Prif Weinidog, Boris Johnson, awgrymu nad oedd cytundeb uniongyrchol rhwng y DU a'r UDA yn bosibilrwydd ar hyn o bryd.

Galw ar y llywodraeth i ddatgan 'argyfwng' yn y Gwasanaeth Ambiwlans

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgan bod y Gwasanaeth Ambiwlans mewn “argyfwng”.  Mae’r blaid eisiau gweld y llywodraeth yn cyflwyno “cynlluniau clir” i ddatrys yr argyfwng presennol.  Dywed y llywodraeth eu bod wedi buddsoddi arian er mwyn "gwella'r modd y caiff gwasanaethau gofal brys ac mewn argyfwng eu darparu".

Llosgfynydd La Palma: Miloedd wedi'u cludo o'u cartrefi - The Independent

Mae afonydd o lafa yn parhau i ffurfio llwybrau dinistriol ar ynys La Palma wrth iddyn nhw symud o gyfeiriad llosgfynydd ar yr ynys tuag at y môr.  Ffrwydrodd y Cumbre Vieja brynhawn dydd Sul wedi i bobl leol brofi mwy na 20,000 o gryndodau ers 11 Medi.  Mae tua 6,000 o bobl ar La Palma, sydd â phoblogaeth o ryw 85,000 o bobl, wedi eu cludo o'u cartrefi hyd yma gyda 183 o dai wedi eu difrodi.

Agor arddangosfa i ddathlu cenhedlaeth Windrush yn y Senedd

Bydd arddangosfa newydd i ddathlu cenhedlaeth Windrush Cymru yn agor yn y Senedd ddydd Mercher.  Gobaith yr arddangosfa newydd yw dangos sut mae Hynafiaid Windrush Cymru wedi dylanwadu ar fywyd Cymru a'i gyfoethogi.  Fel rhan o’r arddangosfa, mae 10 o bobl, sef Hynafiaid Windrush Cymru, yn rhannu eu straeon.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.