Newyddion S4C

Awyren yn glanio ar frys wedi i dyrfedd anafu 30 ar hediad i Wrwgwái

02/07/2024
air europa.png

Mae awyren a gafodd ei tharo gan dyrfedd (turbulence) cryf wedi gorfod glanio ar frys ym Mrasil, gyda 30 o bobl wedi eu hanafu.

Roedd yr awyren yn hedfan o Fadrid i Montevideo pan ddigwyddodd y tyrfedd, yn ôl cwmni hedfan Air Europa.

Cafodd yr awyren ei dargyfeirio i faes awyr Natal yng ngogledd-ddwyrain Brasil ar ei ffordd i brifddinas Wrwgwái yn ôl y cwmni.

Dywedodd tîm meddygol lleol wrth y wasg ym Mrasil fod 30 o bobl o wahanol wledydd wedi dioddef anafiadau, gyda 10 ohonynt yn cael eu cludo i'r ysbyty. 

Daw'r digwyddiad ychydig wythnosau wedi i deithiwr 73 oed o Brydain farw a dwsinau gael eu hanafu ar daith awyren o Heathrow i Singapore fis Mai.

Y gred yw bod Geoff Kitchen wedi cael trawiad ar y galon.

Roedd yn rhaid i'r awyren lanio ar frys yng Ngwlad Thai.

Fe gafodd mwy na 100 o bobl oedd ar yr awyren eu trin mewn ysbyty yn Bangkok wedi'r digwyddiad.

Mewn datganiad, dywedodd Singapore Airlines eu bod yn cynnig talu $10,000 (£7,800) i'r rhai a gafodd anafiadau llai difrifol.

I'r rhai a gafodd rhai mwy difrifol, dywedodd y cwmni hedfan eu bod yn "darparu taliad o $25,000 i helpu gyda'u hanghenion brys".

Yn ddiweddarach fis Mai, cafodd 12 o deithwyr eu hanafu ar hediad rhwng Doha yn Qatar, a Dulyn, wedi i'r awyren daro tyrfedd.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.