Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar y prif straeon ar ein hafan ar fore dydd Iau, 10 Mehefin.

‘Angen’ uned seiciatryddol i famau a babanod yn y gogledd

Mae mam o Sir Ddinbych wedi galw am sefydlu uned seiciatryddol ar gyfer mamau a babanod yng ngogledd Cymru.  Bu Nia Foulkes o Ruthun yn derbyn gofal mewn uned o'r fath ym Manceinion am ddeufis wedi genedigaeth ei mab.

Un o bob 10 myfyriwr wedi defnyddio banc bwyd yn ystod y pandemig - The National Wales

Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru yn galw am fwy o gefnogaeth i fyfyrwyr gan y llywodraeth a darparwyr addysg wedi i astudiaeth awgrymu fod un o bob 10 myfyriwr wedi defnyddio banc bwyd yn ystod y pandemig.  Mae Llywodraeth Cymru'n dweud y bydd diogelwch a llesiant myfyrwyr yn parhau'n flaenoriaeth iddyn nhw.

Covid-19: Matt Hancock i ymddangos o flaen pwyllgor ASau - Sky News

Fe fydd Matt Hancock yn wynebu cwestiynau gan ddau bwyllgor Seneddol am ei ymateb i'r pandemig ddydd Iau.  Roedd cyn-brif ymgynghorydd Boris Johnson, Dominic Cummings, yn wynebu cwestiynau gan yr un pwyllgorau fis diwethaf.

Galw ar un corff i warchod diogelwch hen domenni glo

Mae galw am sefydlu un corff i warchod diogewlch hen domenni glo yng Nghymru.  Daw'r alwad gan Gomisiwn y Gyfraith sy'n dweud nad yw'r gyfraith sy'n ymwneud â’r hen domenni glo yn Rhondda Cynon Taf yn addas.

UDA i ddarparu 500 miliwn o frechlynnau Covid-19 i 100 gwlad - The New York Times

Mae disgwyl i'r Arlywydd Biden gyhoeddi cynllun newydd a fyddai'n gweld Unol Daleithiau America yn cynorthwyo gwledydd eraill gyda'u rhaglenni brechu rhag Covid-19.  Daw'r cytundeb wrth i Mr Biden gyrraedd Cernyw ar gyfer cynhadledd y G7 dros y penwythnos.

Cofiwch ddilyn y diweddaraf ar ap a gwefan Newyddion S4C drwy gydol y dydd.