Newyddion S4C

Eluned Morgan

Disgwyl i Eluned Morgan gael cerydd swyddogol gan y Senedd am oryrru

Golwg 360

Fe fydd Eluned Morgan yn wynebu Aelodau'r Senedd ddydd Mercher ac mae disgwyl iddi gael ei cheryddu yn swyddogol ar ôl iddi gael ei gwahardd rhag gyrru am droseddau goryrru.

Fe dorrodd Newyddion S4C y newyddion ym mis Mawrth fod yr Ysgrifennydd Iechyd wedi derbyn dirwy o £800 gan Lys Ynadon Yr Wyddgrug.

Cafodd ei gwahardd rhag gyrru am chwe mis ar ôl pledio'n euog i oryrru.

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi ei dal yn goryrru tair gwaith yn flaenorol, yn 2019, 2020 a 2021.

Darllenwch fwy am hyn gan Golwg 360 yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.