Eglwys y Grog

Codi dros £30,000 ar gyfer adfer eglwys yng Ngheredigion

NS4C 10/01/2022

Mae dros £30,000 wedi ei gasglu er mwyn adfer eglwys yng Ngheredigion.

Cafodd Eglwys y Grog ym Mwnt, Aberteifi ei ddifrodi ddwywaith yn ystod mis Rhagfyr.

Cafodd targed gwreiddiol o £20,000 ei osod i godi arian ar gyfer atgyweirio'r eglwys wedi'r difrod.

Mae'r ymgyrch wedi denu sylw byd-eang wrth i roddion cael eu gwneud o leoliadau cyn belled ag Awstralia.

Mae Eglwys y Grog wedi'i lleoli ger y clogwyni ym Mwnt ac yn lleoliad poblogaidd ymhlith ymwelwyr â'r ardal yn ogystal â bod yn rhan bwysig o'r gymuned leol. 

Cafodd yr eglwys ei fandaleiddio yn gyntaf ar 2 Rhagfyr, cyn cael ei difrodi am eildro ar 20 Rhagfyr. 

Mae aelodau eglwys yng Ngheredigion wedi diolch am yr ymateb "gwyrthiol" i'w hymgyrch i godi arian.