ysgol

Conwy: Ysgolion y sir i orffen y tymor yn dysgu o gartref oherwydd Covid

NS4C 16/12/2021

Mae Cyngor Sir Conwy wedi cadarnhau y bydd ysgolion yn gorffen y tymor yn dysgu o gartref, gan ddilyn penderfyniadau mewn nifer o siroedd cyfagos.

Bydd yr ysgolion yn dysgu ar lein o ganlyniad i'r "ansicrwydd parhaus", medd y cyngor.

Bydd dysgu wyneb yn wyneb yn dod i ben yng Nghonwy ddydd Gwener a bydd ysgolion yn symud i ddysgu ar-lein am dridiau olaf y tymor.

Mae Cynghorau Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam ac Ynys Môn eisoes wedi penderfynu dod â dysgu wyneb yn wyneb i ben ddydd Gwener.

Dywed Cyngor Sir Conwy y byddan nhw'n ysgrifennu at rieni a gofalwyr yn fuan gyda threfniadau ar gyfer y tymor nesaf.

Mae'r Gweinidog Addysg Jeremy Miles, wedi cadarnhau ddydd Iau y bydd ysgolion yng Nghymru yn ail-agor dau ddiwrnod yn hwyrach er mwyn rhoi amser iddyn nhw gynllunio ar gyfer dysgu o bell pe bai angen gwneud yn ystod y tymor.

Bydd ysgolion yn Sir Conwy yn parhau i fod ar agor tan ddiwedd y tymor i blant gweithwyr hanfodol neu ddisgyblion sy'n agored i niwed.

Llun: Llywodraeth Cymru