Prifysgol Caerdydd: Myfyrwyr o blaid Swyddog Cymraeg llawn amser

NS4C 25/11/2021

Mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi pleidleisio o blaid creu rôl Swyddog y Gymraeg llawn amser o fewn Undeb Myfyrwyr y brifysgol.

Cafodd y canlyniad ei gyhoeddi yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) yr Undeb nos Iau.

Roedd y cynnig gwreiddiol yn galw am gyfuno rolau llawn amser Swyddog Parc y Mynydd Bychan a'r Swyddog Ôl-raddedig er mwyn creu rôl ar gyfer Swyddog y Gymraeg llawn amser.

Ond roedd gwelliant i'r cynnig yn galw am greu wythfed swyddog llawn amser gan neilltuo honno i'r Gymraeg.

Mae gan brifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe Swyddog Sabothol i’r Gymraeg sy’n aelodau gweithredol o Undeb y Myfyrwyr.

Mae swyddogion llawn amser yn derbyn cyflog ac yn cyflawni eu dyletswyddau yn ystod blwyddyn o saib o'u hastudiaethau.

Ar hyn o bryd, Swyddog Cymraeg rhan amser sydd gan yr Undeb yng Nghaerdydd.

'Cydweithio gyda'r Undeb'

Dyma'r eildro mewn tair blynedd i fyfyrwyr bleidleisio o blaid creu rôl Swyddog y Gymraeg llawn amser.

Yn 2018, pleidleisiodd y CCB dros gael Swyddog Cymraeg llawn amser.

Ond, yn ôl y myfyrwyr, fe wrthododd Bwrdd yr Undeb i greu’r rôl ychwanegol yn 2019.

Dywedodd Annell Dyfri, a gynigiodd y cynnig yn y cyfarfod, wrth Newyddion S4C: "Does dim gweithredu'n digwydd ond gobeithio cydweithio gyda'r Undeb i sicrhau bod 'na benodiad yn cael bod achos ma' gyment o brobleme i fyfyrwyr Cymraeg, falle pethe dyw pobl ddim yn sylwi ar unwaith".

Mae'r Undeb wedi dweud yn y gorffennol nad oedd creu rôl swyddog llawn amser ychwanegol yn ymarferol a bod yr amserlen i adolygu'r rolau wedi ei effeithio gan y pandemig.

Mae disgwyl y bydd canlyniadau "adolygiad trylwyr" o'r swyddogion yn adrodd yn ôl i'r CCB ym mis Tachwedd 2022.