Cytundeb Llafur a Phlaid Cymru yn gosod ‘patrwm ar gyfer y dyfodol’

NS4C 24/11/2021

Mae un o weinidogion Llywodraeth Cymru wedi dweud bod y Cytundeb Cydweithio rhwng Llafur a Phlaid Cymru yn gosod “patrwm ar gyfer y dyfodol”.

Daw sylwadau'r Gweinidog Addysg a’r Gymraeg Jeremy Miles yn dilyn y cyhoeddiad o gydweithio gan y ddwy blaid ddydd Llun.

Bydd y cytundeb yn cyflwyno cyfres o bolisïau ar y cyd, gan gynnwys cinio ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd, cynyddu hawliau’r iaith Gymraeg a mesurau newydd i fynd i’r afael ag ail gartrefi.

Dywedodd y Gweinidog wrth raglen Dros Frecwast ar BBC Radio Cymru: “Wy’n credu beth ma’r datganiad hwn yn dangos i ni yw pan ni ar ein gorau, ni’n gallu ffeindio ffyrdd fel pleidiau yn y Senedd o gyd-weithio ar flaenoriaethau sy’n gyffredin i ni.”

Ychwanegodd Mr Miles fod y cynllun i gyd-weithio yn un “dewr” a’i bod hi’n bwysig fod gan Gymru “lais cryf” i ymateb i sialensiau’r dyfodol.

“Dyw e ddim yn newydd bod pleidiau yn gweithio ar y cyd yma yn y Senedd ond mae’r cytundeb tair mlynedd hon fi’n credu yn arwydd da ar gyfer y dyfodol,” meddai.

Pan ofynnwyd iddo a fyddai gan Blaid Cymru Ymgynghorydd Arbennig o fewn yr Adran Addysg, dywedodd Mr Miles fod hyn yn fater i’w drafod rhwng y llywodraeth a Phlaid Cymru ond ei bod hi’n bwysig bod gan Blaid Cymru “gynrychiolaeth yn y broses”.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi croesawu’r cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru ond yn dweud y byddan nhw’n dal Llafur a Phlaid Cymru i gyfrif fel “gwrthblaid annibynnol”.

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu’r cytundeb rhwng y ddwy blaid gan ddweud fod hyn yn gam tuag at annibyniaeth ac yn cyhuddo Mr Drakeford a Mr Price o flaenoriaethau “grym dros flaenoriaethau’r bobl”.

Fe fydd aelodau Plaid Cymru yn cael y cyfle i gymeradwyo’r cytundeb mewn pleidlais ddydd Sadwrn.