Llywodraeth Cymru'n 'cynnal trafodaethau' i ehangu cynllun pasys Covid-19

NS4C 23/11/2021

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau i ehangu'r cynllun pasys Covid-19 i fwytai, tafarndai a chaffis.

Dywedodd y Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething ddydd Mawrth ei fod eisoes wedi trafod y posibilrwydd gyda busnesau.

Ychwanegodd y bydd cabinet y llywodraeth yn cynnal trafodaethau am ehangu defnydd y pàs Covid ddiwedd yr wythnos.

Fe wnaeth Gweinidog y sylwadau tra'n cyhoeddi pecyn ariannol gwerth £45m i helpu busnesau bach a hyfforddi gweithwyr dros fisoedd y gaeaf.

Dywedodd ei bod yn 'adeg dyngedfennol' i'r economi yng Nghymru.

Image
x
Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething bod "sgyrsiau'n parhau" gyda busnesau am ehangu'r defnydd o'r pàs Covid

Wrth siarad mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth, dywedodd: "Mae gennym ni bàs Covid. Mae hynny i arddangos eich bod wedi eich brechu neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd yn ddiweddar.

"Ry'n ni wedi cael y trafodaethau, a dw i wedi cael trafodaethau uniongyrchol gyda busnesau.

"Ry'n ni'n cynnal y sgyrsiau ynghylch â ddylem ni gyflwyno'r pàs Covid i roi haen ychwanegol o amddiffyniad i ni yn erbyn gweithredu mwy arwyddocaol a fyddai'n cael effaith fawr ar swyddi a busnesau," ychwanegodd.

"Felly mae'r sgyrsiau hynny yn parhau a bydd y cabinet yn trafod hyn eto yn ddiweddarach yr wythnos hon."

'Cyfraddau'n dal yn uchel'

Mae cofnodion diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru'n dangos gostyngiad yng nghyfradd yr achosion fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod o 521 i 511.1 ddydd Mawrth.

Ond rhybuddiodd y Gweinidog fod y cyfraddau'n parhau i fod yn uchel.

Dywedodd: "Maent [cyfraddau Covid-19] yn dal yn uchel iawn ac yn llawer mwy na 100 i bob 100,000 felly mae na bryder gwirioneddol os ydym yn caniatáu'r lefelau hynny o Covid yn y gymuned heb gymryd camau pellach, gallem weld mwy o bwysau ar ein system iechyd a gofal.

"Byddai hynny'n achosi heriau i iechyd a gofal ac i fusnesau hefyd."

'Difrodi busnesau'

Wrth ymateb i sylwadau Gweinidog yr Economi, dywedodd Gweinidog Cysgodol dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon y Ceidwadwyr Cymreig, Tom Giffard A.S: "Bydd ehangu'r pasys diangen hyn i dafarndai, bwytai a chaffis yn gwneud dim i atal lledaeniad coronafeirws ond yn difrodi busnesau.

"Mae ein diwydiant lletygarwch wedi cael ergyd enfawr dros yr 19 mis diwethaf a dylem fod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu busnesau yn hytrach na chreu mwy o drallod iddyn nhw a'u gwthio tuag at broblemau ariannol."

Ychwanegodd "nad oedd tystiolaeth" bod y pasys yn atal lledaeniad y feirws a bod "problemau o ran cydraddoldeb a moesol yn perthyn iddyn nhw.

“Mae angen i weinidogion Llafur gadarnhau nawr os yw'r cynllun pasys Covid yn mynd i gael ei ehangu fel y gall perchnogion busnes ddechrau cynllunio ar gyfer y Nadolig."