Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C 18/11/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma gipolwg ar rai o brif straeon bore dydd Iau 18 Tachwedd, o Gymru a thu hwnt.

Dim newid i reolau coronafeirws am y tair wythnos nesaf

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi na fydd unrhyw newidiadau i gyfyngiadau coronafeirws Cymru am y tair wythnos nesaf. Dywedd Mark Drakeford fod cyfraddau'r haint wedi cyrraedd lefelau na'u gwelwyd o'r blaen yn ystod y pandemig dros y tair wythnos diwethaf ac fe fyddai'n parhau i gadw'r opsiwn o ymestyn y defnydd o'r pàs Covid os oedd angen.

Profiad o roi genedigaeth yn ‘ofnadwy’ oherwydd cyfyngiadau ymwelwyr

Mae dynes wedi disgrifio ei phrofiad o roi genedigaeth yn "ofnadwy" oherwydd cyfyngiadau ymwelwyr i unedau mamolaeth.  Dim ond am 40 munud tra roedd Leah Lewis-McLernon yn rhoi genedigaeth roedd ei gŵr Michael yn cael bod yn bresennol. 

Disgwyl i’r llywodraeth gefnu ar gynlluniau HS2 yng ngogledd Lloegr

Mae arweinwyr gwleidyddol yng ngogledd Lloegr wedi rhybuddio’r llywodraeth y byddant yn bradychu etholwyr petai nhw'n cefnu ar gynlluniau i ddatblygu system rheilffordd gyflym yn yr ardal. Mae disgwyl i Lywodraeth y DU gyhoeddi na fyddant yn bwrw ymlaen gyda’r cynllun i ddatblygu llwybr y HS2 rhwng Birmingham a Leeds, yn ogystal â llinellau cyflym fyddai’n cysylltu dinasoedd y gogledd, fel Lerpwl, Manceinion a Leeds. 

Cynlluniau newydd i garcharu’r rhai sy’n dwyn cŵn am bum mlynedd 

Mae’r Llywodraeth yn San Steffan wedi cyhoeddi trosedd newydd ddydd Iau fyddai’n gweld y rhai sy’n dwyn cŵn yn wynebu dedfrydau llymach. Cafodd y drosedd cipio cŵn ei gyhoeddi’n gyntaf ym mis Medi, ac fe fydd yn cael ei ychwanegu i’r Bil Anifeiliaid Anwes sy’n cael ei graffu yn Nhŷ’r Cyffredin ar hyn o bryd. 

Cyhoeddi tîm merched Cymru fydd yn herio Groeg a Ffrainc

Mae rheolwr tîm merched Cymru, Gemma Grainger wedi dewis carfan o 26 chwaraewr ar gyfer gemau rhagbrofol Cwpan y Byd FIFA Merched 2023. Bydd Cymru'n herio Groeg ym Mharc y Scarlets ar 26 Tachwedd a Ffrainc yn Guingamp, Llydaw ar 30 Tachwedd.

Dilynwch yr holl benawdau diweddaraf ar Newyddion S4C drwy gydol y dydd.