Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C 10/11/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C ar Ddydd Mercher, 10 Tachwedd. 

Dyma gipolwg ar rai o brif straeon y bore. 

Galw am ymchwiliad i gamddefnydd honedig AS Ceidwadol o’i swyddfa swyddogol    

Mae Aelod Seneddol y Torïaid, Syr Geoffrey Cox wedi ei gyhuddo o ddefnyddio ei swydd fel gwleidydd i wneud gwaith preifat ar gyfer ymchwiliad Ynysoedd Prydeinig y Wyryf. Yr gred yw fod Syr Geoffrey wedi ennill cannoedd o filoedd o bunnoedd am ei waith gyda'r ynysoedd.

Enw'r dyn fu'n sownd mewn ogof am dros 48 awr wedi ei ryddhau

Mae enw'r dyn fu'n sownd mewn ogof am 48 awr ym Mannau Brycheiniog wedi ei ryddhau. Roedd George Linnane yn ogofwr profiadol sydd yn dod o Loegr. Cafodd ei achub o Ogof Ffynnon Ddu nos Lun ar ôl ymdrech anferth gan dimau achub i'w ryddhau o grombil y ddaear.

Galw ar Lywodraeth Cymru i 'weithredu ar frys' yn dilyn achosion o sbeicio

Mae galw am weithredu llymach i fynd i'r afael ag achosion diweddar o sbeicio. Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn galw ar Lywodraeth Cymru i "weithredu ar frys". Dywed y llywodraeth eu bod yn cryfhau eu strategaethau i ganolbwyntio ar gam-drin menywod.

Pecynnau cymorth cyntaf i’w roi mewn mannau torfol i ‘gynyddu goroesiad’ mewn ymosodiadau terfysgol

Bydd pecynnau cymorth cyntaf milwrol sy’n cynnwys gorchuddion clwyfau yn  cael eu rhoi mewn mannau cyhoeddus torfol. Nod y pecynnau yw i gynyddu siawns person o oroesi os ydynt yn cael eu hanafu mewn ymosodiadau terfysgol. Byddant hefyd yn gallu cael eu defnyddio yn sgil trywanu neu digwyddiadau difrifol eraill.

Pysgota masnachol mewn peryg o ‘ddiflannu’n llwyr’

Gallai pysgota masnachol ‘’ ddiflannu’n llwyr’’ yng nghymru oni bai bod camau yn cael eu cymryd i ddiogelu’r diwydiant medd yr AS Cefin Campbell. Mae llefarydd materion gwledig ac amaethyddiaeth Plaid Cymru yn dweud bod nifer y pysgod sy’n cael eu dal a’u docio wedi gostwng yn sylweddol dros y degawd diwethaf.

Dilynwch yr holl benawdau diweddaraf ar Newyddion S4C drwy gydol y dydd.