Pecynnau cymorth cyntaf i lefydd torfol i ‘gynyddu goroesiad’ ymosodiadau terfysgol

The Independent 10/11/2021

Bydd pecynnau cymorth cyntaf milwrol sy’n cynnwys gorchuddion clwyfau yn  cael eu rhoi mewn mannau cyhoeddus torfol.

Nod y pecynnau yw i gynyddu siawns person o oroesi os ydynt yn cael eu hanafu mewn ymosodiadau terfysgol.

Byddant hefyd yn gallu cael eu defnyddio yn sgil trywanu neu digwyddiadau difrifol eraill.

Mae stadiwm pêl-droed, arena a gorsafoedd rheilffordd ymhlith y lleoedd i gael cynnig y pecynnau cymorth cyntaf. 

Yn ôl The Independant, maent yn cael eu cyflwyno wrth i lefel bygythiad terfysgaeth genedlaethol y DU barhau i fod yn “sylweddol”, sy'n golygu bod ymosodiadau pellach yn cael eu hystyried yn debygol.

Ar hyn o bryd dyw parafeddygon ddim yn gallu mynd i mewn i leoliad lle mae ymosodiad terfysgol wedi digwydd oni bai bod ganddyn nhw yr offer addas i’w diogelu. 

Dywedodd St John Ambulance sydd wedi gweithio ar y pecynnau gyda CitizenAID a’r Swyddfa Diogelwch Gwrthderfysgaeth Genedlaethol, eu bod nhw’n “gam pwysig ymlaen at achub mwy o fywydau”.

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

Llun: Twitter