Llofruddiaethau Clydach: Galw ar bobl sy'n cefnogi'r llofrudd i 'dderbyn ei fod yn euog'

ITV Cymru 09/11/2021

Mae teulu pedwar unigolyn gafodd eu lladd yng Nghwm Tawe wedi galw ar bobl sy'n cefnogi'r dyn gafodd ei garcharu am y llofruddiaethau i dderbyn ei fod yn euog.

Cafodd David Morris ei ganfod yn euog o lofruddio Mandy Power, ei dwy ferch, Katie ac Emily, a’i mam, Doris Dawson, yng Nghlydach ger Abertawe ym Mehefin 1999.

Cafodd y cyn-adeiladwr ei ddedfrydu i leiafswm o 32 mlynedd mewn carchar ond bu farw yn 59 mlwydd oed ym mis Awst eleni.

Roedd ymgyrchwyr wedi cwestiynu’r dyfarniad ers blynyddoedd a galw am ryddhau Morris o'r carchar.

Image
Dai Morris
Cafodd David Morris ei ganfod yn euog o lofruddio Mandy Power, ei dwy ferch a'i mam ym 1999

Fis diwethaf, dywedodd Heddlu De Cymru bod tystiolaeth fforensig gafodd ei ddarganfod mewn adolygiad o’r achos yn cysylltu Morris ag olion gwaed ar hosan o leoliad y drosedd.

Mae’r heddlu hefyd yn dweud eu bod wedi edrych ar dystiolaeth gan ddau dyst wnaeth gymryd rhan mewn rhaglen ddogfen i’r BBC, ond doedd y dystiolaeth "ddim yn tanseilio’r achos yn erbyn Morris" yn ôl y llu.

'Parhau i ddioddef'

Mewn datganiad, mae teulu Ms Power wedi cyhuddo pobl sy'n cefnogi Morris o “gamarwain i guddio’r gwir” gan apelio ar bobl i dderbyn bod David Morris yn euog.

Dywedodd y teulu: “Mae’r golled a’r galar mae ein teulu ni wedi profi, a’n parhau i ddioddef yn dorcalonnus ac mae’n effeithio cymaint o agweddau o’n bywydau.

"Ni ddylai unrhyw deulu erioed ddioddef yr hyd rydym ni wedi a’n parhau i ddioddef.”

Ychwanegodd y datganiad: “Dydy hyn heb gael ei helpu gan ymgyrchoedd cyson, protestiadau, adroddiadau anghywir yn y cyfryngau, llyfrau ffuglennol a rhaglenni teledu sydd wedi camarwain rhai aelodau o’r cyhoedd i gredu bod Morris yn ddieuog.

“Yn anffodus mae teulu a chefnogwyr Morris wedi gwrthod derbyn y dystiolaeth ddiweddara, gafodd eu darganfod gan labordy fforensig annibynnol, sef beth roedden nhw am weld.

“Rydym yn teimlo mai nawr yw’r amser iddyn nhw dderbyn mai Morris lofruddiodd ein teulu, a gadewch iddyn nhw orffwys mewn heddwch.”