Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C 09/11/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C ar Ddydd Mawrth, 9 Tachwedd. 

Dyma gipolwg ar rai o brif straeon y bore. 

Cymuned yn Sir Caerffili wedi’i ‘hysgwyd’ gan farwolaeth bachgen mewn ymosodiad gan gi

Mae cynghorydd yn Sir Caerffili wedi disgrifio marwolaeth bachgen 10 oed mewn ymosodiad gan gi yn un o’r “trychinebau gwaethaf” i’r ardal ei gweld.  Daeth cadarnhad fod bachgen 10 oed wedi marw mewn cyfeiriad ym Mhentwyn, Penyrheol yng Nghaerffili brynhawn Llun.

Dyn fu'n sownd mewn ogof am ddeuddydd yn gwneud yn 'rhyfeddol o dda'

Mae dyn oedd yn sownd mewn ogof ym Mannau Brycheiniog am ddeuddydd yn gwneud yn "rhyfeddol o dda o ystyried pa mor hir fuodd yn yr ogof". Treuliodd griwiau achub 54 awr yn ceisio cludo'r dyn o'r ogof. 

COP26: Gwasanaethau iechyd yn ymrwymo i fod yn Sero-Net

Mae pob un o wasanaethau iechyd y Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i sicrhau targedau Sero-Net. Mae systemau iechyd y byd yn gyfrifol am bron i 5% o allyriadau carbon byd-eang.

Disgyblion yn beirniadu problemau technegol arholiad mynediad i brifysgolion

Mae rhai disgyblion yng Nghymru sydd am astudio meddygaeth wedi beirniadu cyfathrebu “gwarthus” cwmni arholi wedi problemau technegol diweddar yn ystod arholiad mynediad i brifysgolion. Bu nifer o ddisgyblion yn dioddef problemau wrth eistedd arholiad y BMAT, sy'n rhan o'r broses mynediad ar gyfer meddygaeth.

Y Senedd i bleidleisio ar ehangu'r defnydd o basys Covid-19

Fe fydd Aelodau o'r Senedd yn pleidleisio ar y posibilrwydd o ehangu'r defnydd o basys Covid yng Nghymru ddydd Mawrth. Mae Llywodraeth Cymru am ehangu’r defnydd o basys i sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd. Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw am gael gwared â phasys Covid yn gyfan gwbl. 

Dilynwch yr holl benawdau diweddaraf ar Newyddion S4C drwy gydol y dydd.