Dyn fu'n sownd mewn ogof am ddeuddydd yn gwneud yn 'rhyfeddol o dda'

Dyn fu'n sownd mewn ogof am ddeuddydd yn gwneud yn 'rhyfeddol o dda'

NS4C 09/11/2021

Mae dyn oedd yn sownd mewn ogof ym Mannau Brycheiniog am ddeuddydd yn gwneud yn "rhyfeddol o dda o ystyried pa mor hir fuodd yn yr ogof". 

Cafodd y dyn ei achub am 19:45 nos Lun ac mae wedi ei drosglwyddo i'r ysbyty am driniaeth bellach. 

Yn ôl Tîm Achub Ogofâu De a Chanolbarth Cymru, fe gwympodd y dyn i mewn i Ogof Ffynnon Ddu yn ardal Ystradgynlais ddydd Sadwrn 6 Tachwedd.

Mae asiantaeth newyddion PA yn adrodd ei fod wedi dioddef nifer o anafiadau, gyda'i ên a'i goes wedi eu torri, ac mae hefyd wedi anafu asgwrn ei gefn.

Image
achubiaeth
Cafodd y dyn ei achub ar ôl 54 awr. 

Wrth siarad gyda gohebwyr nos Lun, dywedodd Gary Evans, Cydlynydd y Gwasanaethau Brys fod y dyn yn "gwneud yn rhyfeddol o dda o ystyried pa mor hir fuodd o yn yr ogof, pa mor hir fuodd o mewn stretsier - mae'n gwneud yn dda iawn wir." 

Ychwanegodd fod y timau "wrth eu boddau" hefo'r broses o achub y dyn, gan ddweud fod yr achubiaeth yn un "anodd". 

Mae rhaglen Good Morning Britain ITV yn adrodd fod y dyn bellach wedi ei symud i'r ysbyty yng Nghaerdydd gyda anafiadau difrifol.

Roedd yr ymgyrch i'w achub yn un sylweddol gyda dros 300 o bobl wedi bod yn rhan o'r ymgyrch.

Roedd 10 o dîmau achub ar draws y DU yn rhan o'r gwaith yn ogystal â'r gwasanaethau brys.

Treuliodd y criwiau 54 awr yn ceisio symud y dyn allan o'r ogof a'i achub.

Yn ôl y tîm achub, fe gafodd y dyn ei symud yn nes tuag at un allanfa ar y mynydd ger Penwyllt fore dydd Llun.

Yn ôl Tîm Achub Ogofâu De a Chanolbarth Cymru, roedd hi'n "niwlog iawn" ger yr ogof wrth i'r tîmau wneud eu gwaith.

Dywedodd llefarydd yn gynharach ei bod yn "anodd gweld yr allanfeydd" oherwydd y tywydd.

Image
S4C
Roedd 242 o bobl yn rhan o'r ymgais i achub y dyn. 

‘Ogof boblogaidd iawn’

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, mae system ogofau Ffynnon Ddu ymhlith “y mwyaf yn Ewrop ac yn boblogaidd iawn gydag ogofwyr profiadol.”

Cafodd y system o ogofâu eu darganfod yn 1946 ac mae’n ymestyn am bellter o tua 60km.

Dim ond pobl sydd â'r offer priodol a thrwydded gan Glwb Ogofâu De Cymru all gael mynediad i’r ogofâu, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ym mis Medi, adroddodd Tîm Achub Ogofau De a Chanolbarth Cymru bod dau berson wedi eu hachub o Ogof Ffynnon Ddu.

Cafodd y ddau fan anafiadau ar ôl i ddau garreg mawr syrthio yn yr ogof.

Cafodd tîm ehangach eu galw i achub y ddau.

Dywedodd llefarydd bryd hynny eu bod yn "lwcus" o fod wedi "osgoi anafiadau difrifol". 

Llun: Tîm Achub Ogofâu De a Chanolbarth Cymru