Cymru ‘ar ei hôl hi’ gyda phwyntiau gwefru ar gyfer ceir trydan

NS4C 06/11/2021

Cymru sydd â’r nifer lleiaf o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan yn y Deyrnas Unedig, yn dilyn datganiad newydd gan y Ceidwadwyr Cymreig.

Yn ôl y blaid, mae Cymru “ar ei hôl hi” gydag ychydig yn llai na 1,000 o bwyntiau gwefru ar hyd y wlad.

Mae hyn o’i gymharu â thua 20,000 yn Lloegr a 2,500 yn yr Alban.

Daw’r data sydd wedi ei ryddhau ddydd Sadwrn gan Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU sy’n dangos bod gan Gymru 994 pwynt gwefru. 

Ddiwedd mis Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu cynllun newydd ar gyfer cerbydau trydan fel rhan o’u hymrwymiad i gyrraedd targed sero net erbyn 2050.

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig eisoes wedi cwestiynu pa mor uchelgeisiol yw’r cynllun.

Image
natasha ashgar
Nid yw cynlluniau'r llywodraeth yn mynd yn ddigon pell, yn ôl Natasha Asghar. 

Yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig, mae’r data’n dangos mai dim ond tri awdurdod lleol yng Nghymru sydd â mwy na deg pwynt gwefru cyflym.

Dim ond un pwynt gwefru cyflym sydd yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Thorfaen, yn ôl y blaid.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn buddsoddi £7m eleni i ddarparu mwy na 400 o wefrwyr cerbydau trydan, ar ben y 1,000 sy’n bodoli eisoes.

Ond, yn ôl Gweinidog Cysgodol dros Drafnidiaeth y Ceidwadwyr Cymreig, Natasha Asghar, dydy hynny “ddim yn ddigon uchelgeisiol.”

'Cynllun pathetig'

Dywedodd: “Mae angen i bobl ddechrau edrych ar ffyrdd gwyrddach o deithio, ond dydw i ddim yn siŵr faint o bobl bydd yn teimlo’n barod i brynu car trydan pan fo cyn lleied o fannau ar draws y wlad i’w gwefru.

“Ry’n ni angen oleiaf 20,000 o bwyntiau gwefru trydan os ydyn ni’n mynd i annog pobl i ymuno â’r chwyldro gwyrdd, ond gyda chynllun diweddaraf gwefru ceir trydan pathetig Llafur sy’n ymrwymo i adeiladu tua 50 o bwyntiau cyflym dros y pedair blynedd nesaf, mae ffordd bell gyda ni i fynd.

Dywedodd Llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae gwefrydd cyhoeddus ar gyfer pob chwe cherbyd trydan ar gyfartaledd yng Nghymru ond rydyn ni am sicrhau bod cyflymder cyflwyno gwefryddion yn cyfateb i ddefnydd cerbydau trydan yng Nghymru. 
 
“Bydd ein cynllun gwefru EV a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sicrhau bod holl ddefnyddwyr ceir a faniau trydan yng Nghymru yn hyderus y gallant gael mynediad at seilwaith gwefru cerbydau trydan pryd a ble mae ei angen arnynt erbyn 2025."