Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o brif straeon y gwasanaeth ar fore Iau, 16 Medi, o Gymru a thu hwnt.

Penderfyniad ar basbortau brechu yn ‘un anodd’, medd gweinidog

Mae’r penderfyniad a ddylid cyflwyno pasbortau brechu yng Nghymru yn “un anodd”, yn ôl un o weinidogion Llywodraeth Cymru. Dywedodd y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wrth raglen Pawb a’i Farn nos Fercher: “Mae’n amlwg bod y penderfyniad yn un anodd am y rhesymau ‘wi ‘di clywed heno a hefyd mae e’n bwysig edrych ar hyn yn y cyd-destun ehangach. 

Prydain, yr UDA ag Awstralia yn uno mewn cynghrair filwrol

Mae'r Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig ac Awstralia wedi sefydlu partneriaeth newydd er mwyn diogelu'r tair gwlad yn y môr. Yn ôl The Guardian, pwrpas y cynllun yw amddiffyn y gwledydd rhag unrhyw fygythiadau gan China i'r dyfodol. Fe fydd y gynghrair, sydd wedi'i henwi'n Aukus, yn golygu y bydd Awstralia yn adeiladu llong danfor niwclear. 

Amaethwr yn ymateb i feirniadaeth ar ôl croesawu Jacob Rees-Mogg i'w fferm

Mae’r amaethwr a’r darlledwr, Gareth Wyn Jones o Lanfairfechan wedi ymateb i sylwadau negyddol ar-lein yn dilyn ymweliad arweinydd Tŷ’r Cyffredin, Jacob Rees-Mogg, â’i fferm. Dywedodd Gareth Wyn Jones fod yr ymweliad yn “hollbwysig” iddo allu dangos y ffordd roedd ef a nifer o ffermwyr yn ardal y Carneddau yn byw a gweithio. Ond yn ôl Mr Jones, cafodd sawl sylwad negyddol a sarhaus gan bobl ar-lein yn dilyn yr ymweliad.

Dechrau cynllun i geisio cynyddu allforion Cymreig

Fe fydd rhaglen newydd gan Lywodraeth Cymru yn gobeithio helpu cwmnïau o Gymru i allforio mwy o’u cynnyrch ar draws y byd. Mae’r Rhaglen Clwstwr Allforio yn un o gyfres o fentrau mae’r llywodraeth yn bwriadu eu cyflwyno fel rhan o Gynllun Gweithredu Allforio Cymru. Bwriad y cynllun newydd yw cynllunio i ddod a chwmnïau at ei gilydd i ddatblygu eu gallu i allforio.

Pedwar yn gadael ar gylchdaith roced SpaceX o amgylch y ddaear

Mae'r criw cyntaf erioed o sifiliaid i fynd ar daith ofod o amgylch y ddaear wedi gadael ar eu taith o Florida yn yr UDA. Yn ôl Sky News, bydd pedwar aelod o'r criw yn teithio ar roced Space Falcon 9, a'r gobaith yw y bydd y gofodwyr yn teithio o amgylch y ddaear unwaith bob 90 munud ar gyflymder o 17,000 mya.