Marwolaeth Y Barri: Cyhuddo dyn o lofruddio

NS4C

Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o lofruddio yn dilyn marwolaeth dyn arall yn Y Barri.

Fe gafodd corff Robert Farley, oedd yn 61 oed, ei ddarganfod yn ei gartref ar West Walk yn y dref am oddeutu 1:00 bore dydd Gwener, 3 Medi.

Fe fydd Lee John Whitlock, 53 oed, yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Caerdydd i wynebu cyhuddiad o lofruddio yn ddiweddarach ddydd Mawrth.

Mewn teyrnged, fe wnaeth teulu Mr Farley ei ddisgrifio fel dyn "addfwyn, heddychlon a chariadus".

Mae swyddogion yr heddlu yn parhau i apelio ar y cyhoedd am ragor o wybodaeth.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Darren George, Uwch Swyddog Ymchwilio ar ran Heddlu'r De: “Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un all gynnig gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau amheus ger ardal West Walk yn Y Barri, yn enwedig rhwng nos Llun, 30 Awst, ac oriau man y bore dydd Gwener, 3 Medi.”