Posib y gallai gweinidogion fynd yn groes i gyngor ar frechu plant

The Guardian

Gallai gweinidogion Llywodraeth y DU fynd yn groes i gyngor a bwrw ymlaen â chynlluniau i frechu holl blant rhwng 12 i 15 oed.

Daw hyn ar ôl i’r Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) argymell na ddylai'r brechlyn gael ei gynnig i’r grŵp yma am resymau iechyd yn unig. 

Mae cynlluniau gan weinidogion i gasglu tystiolaeth ychwanegol a allai helpu i wyrdroi dyfarniad y corff gwarchod, yn ôl The Guardian.

Yng Nghymru, mae’r llywodraeth yn disgwyl canllawiau eu hunain gan y Prif Swyddog Meddygol ar y manteision clinigol a’r manteision iechyd ehangach sy’n gysylltiedig â brechu’r grŵp oedran dan sylw.

Fe ddywedodd Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddydd Gwener ei bod yn croesawu cyngor y JCVI, a bydd “penderfyniadau ar frechu pob plentyn a pherson ifanc 12-15 yn cael eu gwneud ar sail cyngor y Prif Swyddog Meddygol, ynghyd â chyngor a ddarperir gan y Cyd-bwyllgor.”

Darllenwch y stori’n llawn yma.