Cofnodi diwrnod poethaf y flwyddyn yng Nghymru ddydd Llun

Wales Online

Caerdydd oedd y lle poethaf yng Nghymru ddydd Llun, ac roedd y tymheredd yn y brifddinas yn uwch nag ar unrhyw ddiwrnod o'r flwyddyn hyd yma.

Fe gyrhaeddodd y tymheredd 30.7c yno, gyda'r tymheredd ar ei uchaf yn Lloegr yn ardal Heathrow lle'r oedd y tymheredd yn 31.6c.

Mae 'na rybudd oren am wres eithafol mewn grym gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer rhannau o Gymru hyd at ddydd Iau - gyda siroedd Blaenau Gwent, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Bro Morgannwg, Casnewydd, Caerdydd, Torfaen, Nedd Port Talbot, Caerffili, Abertawe, Sir Fynwy, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn ardaloedd all gael eu heffeithio.

Darllenwch y stori'n llawn yma.