Newyddion S4C

Band Biwmares yn cipio'r drydedd wobr yn Ewrop

15/05/2024
Band ieuenctid Seindorf Biwmares

Mae Band Seindorf Biwmares wedi dod yn drydydd ar draws Ewrop ym Mhencampwriaeth Bandiau Pres Ieuenctid Ewrop yn Palanga, Lithuania.

Dim ond un pwynt oedd rhwng y bandiau a ddaeth yn ail ac yn drydydd. 

Yn ôl Arweinydd Band Ieuenctid Seindorf Biwmares, Pete Cowlishaw roedd  yn “brofiad anhygoel i’r cerddorion ifanc i deithio i Lithwania a perfformio ar y llwyfan yna".

"Fe wnaethon nhw wneud Biwmares a Cymru yn falch iawn. Diolch i bawb am ein cefnogi ac am wneud hyn i gyd yn bosibl," meddai.
 
Dywedodd Gary Pritchard, Ysgrifennydd Seindorf Beaumaris: “Roedd gweld cerddorion ifanc Beaumaris yn cystadlu ar yr un llwyfan â bandiau Prifysgolion neu Academïau Cerdd o wledydd eraill yn arbennig. 
 
"Band tref go iawn sydd genyn ni yn Beaumaris ac roedd yn bluen yn ein het fel band cymunedol i fod yn cystadlu ar y lefel uchaf un fel Band Ieuenctid.”
 
Fe deithiodd 42 o aelodau'r band i'r bencampwriaeth wedi iddynt godi arian trwy gynnal teithiau cerdded noddedig a boreau coffi cerddorol. Roedd targed o £45,000 wedi ei osod er mwyn sicrhau fod y band yn cyrraedd y gystadleuaeth yn nwyrain Ewrop. 
 
Fe enillon nhw'r hawl i gystadlu a chynrychioli Cymru ar ôl cipio'r wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2023.
 
Mewn datganiad ar Facebook dywedodd aelodau'r band eu bod yn falch iawn o'r cyfle i berfformio hefyd.
 
"Diolch o galon i bawb sydd wedi cysylltu gyda’ch negeseuon. Da ni yn hynod, hynod o falch o berfformiad anhygoel y cerddorion ifanc yma ar lwyfan mwya’r byd i Fand Ieuenctid."
 
Mi fydd Band Seindorf Biwmares nawr yn cystadlu ym mis Tachwedd ym mhencampwriaeth Youth Brass in Concert 2024.
 
Llun: Band ieuenctid Seindorf Biwmares

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.