Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma grynodeb o rai o'n prif straeon ar fore dydd Iau, 27 Mai.

Canolfannau brechu Cymru yn ‘ddiogel ac effeithlon’ yn ôl arolwg

Mae ymchwil newydd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi dod i’r casgliad fod canolfannau brechu yng Nghymru yn “ddiogel ac effeithlon”. Serch hynny, mae’r Arolygiaeth yn pwysleisio bod lle i wella. Maen nhw’n dweud fod y Byrddau Iechyd wedi ymateb yn “brydlon” i’r argymhellion. 

Mwy o docynnau i gefnogwyr pêl-droed Abertawe a Chymru

Mae rhagor o docynnau wedi cael eu rhyddhau ar gyfer rownd derfynol gemau ail gyfle’r Bencampwriaeth ac un o gemau paratoadol Cymru ar gyfer pencampwriaeth Euro 2020. Bydd 12,000 o seddi, yn hytrach na 10,000, ar gael ar gyfer y gêm rhwng Abertawe a Brentford ddydd Sadwrn, gyda 6,500, yn hytrach na 4,000, o docynnau ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Albania yn ddiweddarach yn fis Mehefin.

Mwy na 200 o swyddi newydd mewn ffatri bapur yn y gogledd

Bydd ffatri gwneud papur newydd yn creu dros 200 o swyddi yn y gogledd, wrth i gwmni ICT o’r Eidal arwyddo cytundeb i ddatblygu safle yng Nglannau Dyfrdwy. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu buddsoddiad o £5m ar gyfer y datblygiad, gyda’r gwaith datblygu yn dechrau yn fuan yn 2022.

Matt Hancock i amddiffyn ei hun yn erbyn cyhuddiadau Dominic Cummings

Fe fydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, yn amddiffyn ei hun yn Nhŷ’r Cyffredin fore dydd Iau yn dilyn cyfres o gyhuddiadau yn ei erbyn gan gyn-brif ymgynghorydd y Prif Weinidog. Mae Dominic Cummings wedi cyhuddo Mr Hancock o fod yn anaddas i wneud ei waith, ac y dylai fod wedi colli ei waith am "ddweud celwydd" ynglŷn â Covid-19. 

Llywodraeth Japan yn ceisio tawelu ofnau am y Gemau Olympaidd

Mae’r llywodraeth yn Japan wedi ceisio tawelu ofnau am ddiogelwch y Gemau Olympaidd yno ym mis Gorffennaf. Dyw’r penderfyniad i fwrw ymlaen â’r gemau heb fod yn ddewis poblogaidd – gyda polau piniwn yn dangos fod y rhan fwyaf o bobl yn ei gwrthwynebu. Ond yn ôl y llywodraeth, maen nhw’n gwneud popeth o fewn eu gallu i reoli’r feirws, gan ychwanegu y bydden nhw mewn cysylltiad cyson gyda phawb sy’n ymwneud â’r gemau. 

Cofiwch ddilyn y datblygiadau diweddaraf ar ap a gwefan Newyddion S4C drwy gydol y dydd.