Mwy o docynnau i gefnogwyr pêl-droed Abertawe a Chymru

NS4C

Mae rhagor o docynnau wedi cael eu rhyddhau ar gyfer rownd derfynol gemau ail gyfle’r Bencampwriaeth ac un o gemau paratoadol Cymru ar gyfer pencampwriaeth Euro 2020. 

Mae’r EFL wedi ychwanegu 2,000 o seddi ar gyfer y rownd derfynol rhwng Abertawe a Brentford ddydd Sadwrn, gan ddod â chyfanswm y seddi i 12,000. 

Daw’r newid yn dilyn pwysau cynyddol o fewn y gêm i ganiatáu mwy o gefnogwyr mewn stadiymau.

Fe wnaeth Prif Weithredwr yr Elyrch, Julian Winter, alw’r penderfyniad gwreiddiol i ganiatáu 10,000 o gefnogwyr yn unig yn y rownd derfynol yn “annheg”. 

Cafodd y gemau ail gyfle ddim eu cynnwys yn nigwyddiadau peilot y llywodraeth, er gwaethaf cais gan yr EFL. 

Wrth groesawu’r newid, dywedodd llefarydd ar ran yr EFL y bydden nhw wedi hoffi croesawu llawer mwy o gefnogwyr, ond na fydd hynny’n bosib oherwydd cyfyngiadau Covid-19.  

Fe fydd 6,500 o gefnogwyr, yn hytrach na 4,000, hefyd yn cael mynychu’r gêm rhwng Cymru ac Albania yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 5 Mehefin. 

Dywedodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru: “Yn dilyn gwaith cynllunio a threfnu'r Gymdeithas a Stadiwm Dinas Caerdydd, cytunwyd y gall y gêm fynd yn ei blaen gyda 6,500 o gefnogwyr”.  

Fe fydd Abertawe yn herio Brentford am 15:00, dydd Sadwrn 29 Mai, gyda Cymru yn wynebu Albania am 17:00, ddydd Sadwrn 5 Mehefin.